Home » Binckhorst revisited

Binckhorst revisited

In de Binckhorst komen er 5000 nieuwe woningen bij. Het is een pilot voor de nieuwe omgevingswet. Daarom heeft de gemeenteraad besloten de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. De Raadscommissie besprak het in november, met de wethouder. Raadsleden uitten hun zorgen over voorzieningen, zoals scholen en groen. Scholen komen er niet vanzelf, beaamde de wethouder. De gemeente moet de regie houden. Wat betreft groen zijn er recent plannen vastgesteld: er komt natuurinclusief bouwen en een Waterfrontpark langs de Trekvliet.

door: Caroline de Jong-Boon

 

Zowel het plan voor de buitenruimte als de visie voor het park zien er goed uit. Maar de openbare ruimte is beperkt en de bebouwingsdichtheid hoog. Daarom zal elke plek meerdere doelen moeten dienen. In het park mag niet meer dan 40% worden bebouwd. Maar wordt de resterende 60% groen of infrastructuur?
Diverse raadsleden maakten zich ook zorgen over de participatie. Daar wordt wel aandacht aan besteed. Recent heeft de gemeente bijvoorbeeld ideeën opgehaald voor het Junopark. Opvallend was dat ‘meer groen’ het hoogst scoorde. Ook voor de Maanweg is er een participatietraject geweest. Echte participatie lijkt wel lastig want de nieuwe bewoners zijn er nog niet allemaal.
Wie er wel al zijn, zijn de bewoners van het Junoblok, een omgebouwd kantoorpand bij de Trekvliet. Twee jaar geleden werd tot hun schrik de ruimte om hun gebouw helemaal betegeld. Nu is er gelukkig in overleg een raadsvoorstel voor gemaakt met bomen, struiken en groen. Helaas vervalt wel de geplande ‘klimaattuin/wadi’ vanwege bodemvervuiling. En de ene boom die er stond wordt gekapt voor een weg.
Komt er dan weinig terecht van het fraai ogende park langs het water en ander groen? Gelukkig is er ‘I’m Binck groen.’ Die zet zich met bewoners en bedrijven in voor vergroening, leert van eerdere groene initiatieven in de stad, ziet mogelijkheden als bijenlandschappen en groene daken. Een dynamische groep voor een dynamisch gebied.