Home » Bewoners hitte-eiland Rivierenbuurt schetsen hun straat groen

Bewoners hitte-eiland Rivierenbuurt schetsen hun straat groen

Wat doe je met een mooi pleintje voor de deur waar het in de zomer bloedheet is omdat er nergens schaduw te vinden is? De bewoners van het Haegsch Hof zochten hulp bij de AVN om een oplossing met groen te bedenken. Landschapsarchitect J’ørn Copijn gaf twee workshops en de bewoners schetsten hun plannen.

Nog niet eerder zette de AVN zich in voor een project om samen met bewoners een groen stedelijk ontwerp te maken. Het hitte-eiland Haegsch Hof heeft echter zoveel uitdagingen in zich voor een verbetering van de leefomgeving dat we het verzoek direct accepteerden. De kansen die dit project kunnen laten slagen waren namelijk volop aanwezig:

  • Actualiteit van de hittestress van afgelopen zomer
  • Een groep bewoners die graag meewerken
  • Een ervaren landschapsarchitect
  • Contacten met de politiek
  • Beschikbaarheid van de technische tekeningen

De aanvraag voor een projectsubsidie van 50% bij Fonds 1818 werd snel gehonoreerd en de andere helft kwam binnen na een kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder ‘Buitenruimte’ Richard de Mos, die dit project wel een uitdaging vond.

Frappant genoeg zijn er ook faalfactoren:

  • Het Haegsch Hof won in 2008 de Nieuwe stadprijs
  • De draagkracht van de parkeergarage is beperkt

De auteursrechten van de architect wegen zwaar. Daarmee zullen we zeker rekening moeten houden. Het mooie ontwerp blijkt in de praktijk echter niet goed te functioneren. De vijver vervuilt heel snel en wordt zomers door de jeugd gebruikt als zwempoel. Dat geeft risico’s voor de gezondheid i.v.m. bacteriën. De fontein- en zuiveringsinstallatie is vaak kapot. De plantenbakken met boompjes rond de vijver hebben weinig overlevingskans. Het versteende ontwerp wordt in hete zomers onleefbaar.  Dat vraagt om aanpassingen.

Workshops vol ideeën
Op 30 oktober en 20 november jl. werden de bewoners van het Haegsch Hof uitgenodigd voor twee workshops. Landschapsarchitect J’ørn Copijn heeft veel ervaring met het vergroenen van harde oppervlakken en gaf in de eerste sessie een presentatie van wat er mogelijk is. Vervolgens mochten de bewoners hun knelpunten en wensen op de kaart kenbaar maken. Voor de tweede sessie had Copijn die wensen op straatniveau in voorbeeldschetsen uitgewerkt en konden de bewoners hun fantasie verder uittekenen. Dat leverde een hoop ideeën op voor groene muren, grotere bomen, pergola’s, groene vlonders in de gracht en een plantsoen met bomen in de gedempte vijver. Deze ideeën worden momenteel door de AVN en Copijn uitgewerkt in een kansenkaart die nog voor het Kerstreces aan de wethouder wordt aangeboden. Daarmee is dit deel van het project voorlopig afgerond. De gewenste uitvoering is afhankelijk van beschikbaar budget en dat zal bij de gemeente vandaan moeten komen. De volgende stap is dan ook een lobby bij politiek en college om de problemen duidelijk te maken en desnoods fasegewijs een vergroeningstraject in te zetten. En bij zulke projecten is er altijd ‘laaghangend fruit’ dat als eerste geoogst kan worden