Home » Beweging op de Scheveningse weg

Beweging op de Scheveningse weg

Tussen het vissersdorp Scheveningen en Den Haag was er door de duinen altijd een verbinding. Als de vissers hun waar naar den Haag brachten was het een moeizame weg dwars door de duinen. Omgekeerd was het voor de Hagenaars niet zo aantrekkelijk om naar Scheveningen te gaan want de afstand van 2 kilometer door mul duinzand was niet mis.

Dit bracht Constantijn Huygens (1596 – 1687) , diplomaat, dichter en stichter van het buitenverblijf  Hofwijck in Voorburg op het idee om een verharde weg aan te leggen tussen Scheveningen en Den Haag. In fraaie gedichten poogde hij de overheid ervan te overtuigen hoe nuttig zo’n weg zou zijn. De jeugd hoefde dan niet meer te lanterfanten op het Lange Voorhout en elders en kon heerlijk gaan uitwaaien op het strand. In 1665 had Huygens eindelijk succes. De weg, Zeestraat geheten kwam er. En hoe! Magistraal, geheel met klinkers verhard over een lengte van circa 2 kilometer met terzijde van de weg liefst vier rijen bomen, en daarbuiten een aangelegde dijk aan weerszijden tegen het stuiven. De weg had met de bomenrijen een breedte van bijna 42 meter. Het was de eerste weg in Nederland met klinkers buiten de bebouwde kom. Het was een groot succes, al mopperden de vissers aanvankelijk, want ze waren gewend om op een zachte ondergrond te lopen.

Constant aangepast
De weg heeft zich tot op heden goeddeels weten te handhaven als verbindingsweg tussen Den Haag en Scheveningen. Alleen al wegens de ontstaansgeschiedenis en zijn leeftijd is de weg met omringende bomen van uitgesproken historische waarde. Door de jaren heen is wel het een en ander veranderd. Er kwam een trambaan voor de eerste paardentram van Nederland; de weg werd geschikt gemaakt voor auto’s; naast de weg verschenen fietspaden; voor de voetpaden moest een alternatief worden gevonden en later werd een dubbele tramlijn aangelegd compleet met leidingen aan masten en tevens perrons. De dijk aan de zuidzijde (kant Sorghvliet) is vrijwel verdwenen. Op veel plaatsen langs de weg, vooral tussen de Teldersweg en Scheveningen-dorp, staan gebouwen met in- en uitritten. Grote en kleine wegen doorkruisen de Scheveningseweg. De oorspronkelijkheid van de weg is nog het meeste bewaard tussen de Teldersweg en het Carnegieplein. Geen wonder dat al deze ontwikkelingen ten koste gingen van het oorspronkelijk ontwerp. Ondanks alle wijzigingen heeft de weg toch nog veel van zijn allure weten te behouden doordat door de jaren heen de gemeente Den Haag er zorgvuldig mee is omgegaan.

Nieuw tramtracé vraagt om keuzes
Omdat de tijd niet stil staat moet er om technische redenen vernieuwing plaats vinden van het tramtracé. De onvermijdelijke effecten daarvan op de directe omgeving, in het bijzonder de bomen, zijn momenteel in onderzoek. De gemeente met de HTM werkt daartoe nauw samen met belanghebbenden waaronder ook de AVN.
Uitgaande van de hedendaagse inrichting en beplanting moeten er afwegingen worden gemaakt om tot een zodanig ontwerp te komen dat de ecologische en dendrologische waarden worden gerespecteerd. Maar dat ook de evidente historische waarde van deze unieke weg voor de verre toekomst gehandhaafd blijft of zelfs versterkt wordt. De weg is niet alleen van lokale betekenis maar ook van landelijke waarde. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt door het samenwerkingsverband. Behoud van groen, behoud van historische waarden en een robuuste trambaan die vele jaren meegaat. Ademloos zien wij toe welk ontwerp ons Hagenaars gepresenteerd gaat worden.