Home » Beter voorkomen dan bestrijden

Beter voorkomen dan bestrijden

In de paar maanden dat ik nu meedraai in het AVN-bestuur heb ik een aardig beeld kunnen krijgen van wat er allemaal achter de schermen speelt in onze vereniging. Dagelijks zie ik een stroom e-mails voorbijkomen tussen portefeuillehouders en bestuursleden waarin gediscussieerd wordt over allerlei onderwerpen waar de AVN mee bezig is. En dat zijn er nogal wat!

Op onze Algemene Ledenvergadering in april presenteerden we een uitgebreid overzicht van alle lopende ontwikkelingen met betrekking tot natuur en landschap in en rond Den Haag waar de AVN actief bij betrokken is. Wie daar niet bij was, verwijs ik graag naar onze website www.avn.nl/jaarverslagen waar ons jaarverslag van de afgelopen jaren te lezen is, met updates van actuele ontwikkelingen en natuurlijk naar onze Haagwinde. Maar wat u leest in Haagwinde en op de website is het topje van de spreekwoordelijke ijsberg. Nu ik een paar maanden ‘onder water’ heb kunnen kijken, ben ik eerlijk gezegd behoorlijk onder de indruk geraakt van de kennis en ervaring van onze portefeuillehouders en bestuursleden.
Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat de AVN over alle aspecten van natuur, landschap en ecologie alle kennis in huis heeft. Er zijn andere ‘groene verenigingen’ actief in Den Haag die op specifieke gebieden gespecialiseerd zijn en daarbij meer de diepte in gaan. Ik noem bijvoorbeeld de Haagse Vogelbescherming en de lokale afdelingen van KNNV en IVN. We wisselen daarmee graag kennis en ervaring uit. Wel constateer ik dat de AVN bij ontwikkelingen die het groen bedreigen soms een ander standpunt inneemt dan onze ‘groene zusterverenigingen’. Erg is dat natuurlijk niet: elke vereniging maakt haar eigen afwegingen hoe ze haar doelstellingen kan bereiken. Maar in de afgelopen maanden heb ik daarover van verschillende betrokken leden vragen gekregen. Moet de AVN zich harder opstellen, meer haar tanden laten zien? Ik heb beloofd daar in mijn voorwoord op te reageren. De AVN heeft gedurende vele jaren een ruime ervaring opgebouwd in haar relaties met de overheid: politiek, bestuurders en ambtenaren van gemeente en provincie. Het blijkt bij nieuwe ontwikkelingen dat betrokkenheid en meedenken in een vroeg stadium voor het publiek minder zichtbaar is maar voor het beleid veel meer effect sorteert. We leveren dan vanuit onze kennis een inhoudelijke bijdrage door onderzoek te doen en alternatieven aan te dragen. We merken dat zo’n opstelling zeer effectief is. Voorbeelden daarvan zijn er genoeg. Bovendien huldigen we graag het spreekwoord: “Beter voorkomen dan bestrijden”.
Desondanks treft u in deze Haagwinde toch nog aardig wat onderwerpen die om actie vragen.

 

Dick Ooms, voorzitter AVN