Home » Beroep ANWB-terrein

Beroep ANWB-terrein

In 2020 zijn aan de wijk Benoordenhout de nieuwbouwplannen op het terrein van het hoofdkantoor van de ANWB gepresenteerd. Het zijn plannen van de gemeente Wassenaar, die op deze gronden behorend tot Wassenaar maar liefst 425 gestapelde woningen wil bouwen, met een maximum hoogte van 47 meter. Het hoogste deel van de huidige gebouwen is 26 meter met een klein ‘accent‘ van 29 meter.

Foto: Bert ter Avest

De AVN probeert samen met de wijkvereniging Benoordenhout, de Vrienden van Den Haag en de omwonenden de disproportionele plannen in volume en hoogte tegen te gaan. De grote nieuwe gebouwen zullen gezien vanuit het belendende landgoed Clingendael als een soort cruiseschip het groen binnen glijden. Een schip dat niet verder vaart, maar permanent de natuurbeleving en de culturele waarden aantast. Landgoed Clingendael is niet voor niets groen rijksmonument en beschermd dorpsgezicht.

Zowel de hoogte als het aantal appartementen zijn onder politieke druk enigszins teruggebracht, naar 40 meter, resp. 400 woningen. De AVN en de andere belangengroepen vinden dat niet genoeg en besloten in mei 2024 beroep tegen het ‘bestemmingsplan Residentie Parkzicht’ aan te tekenen bij de Raad van State.