Home » Berichten uit Rijswijk

Berichten uit Rijswijk

Portefeuillehouder Peter Hegi is in Rijswijk op meerdere fronten actief in het groen Onderstaand treft u zijn laatste nieuwtjes.

Bijenconvenant
In Rijswijk werd op 28 november het Bijenconvenant getekend. Een samenwerkingsverband tussen de gemeente, de plaatselijke imkers, vrijwilligers van KNNV-Delfland en IVN-Delfland. Dat betekent dat de gemeente zich meer gaat inzetten voor ecologisch groenbeheer. Dat juichen we van harte toe want Rijswijk kent nog een zeer traditioneel groenbeheer waarbij het credo is dat het er vooral opgeruimd moet uitzien. Het inzetten van bijen in de openbare ruimte vraagt om meer bloeiende bermen. Daar wil de AVN graag bij adviseren. In het kader van dit Bijenconvenant wordt door de gemeente, samen met de AVN en het Platform Groen in Rijswijk, gezocht naar een nieuwe overlegvorm. Hierbij speelt de toekomstige vernieuwing van het Wilhelminapark ook een belangrijke rol. Goed overleg en consequente planuitwerking is daarbij essentieel.

Generaal Spoorlaan
Ten behoeve van de herinrichting van de Generaal Spoorlaan moesten ruim 90 bomen worden gekapt. De aannemer had verzuimd om de resterende bomen met planken te beschermen tegen aanrijschade. Na dringend advies van de AVN-portefeuillehouder is dat uiteindelijk toch geregeld.

Boomkap langs Vliet
De plannen voor de vernieuwing van de kades van de Vliet, samen met de herinrichting van de Delftweg en de vernieuwing van de tramsporen naderen hun voltooiing. Er worden minder bomen gekapt dan in eerste instantie leek. De AVN volgt de zaken kritisch.

Kapvergunningen Rijswijk
De kapvergunningen in de gemeente Rijswijk worden in de aanvraag niet gemotiveerd. Dat maakt het lastig om te beoordelen waarom de kap noodzakelijk is. Portefeuillehouder Peter Hegi is in overleg om die informatie standaard openbaar te makenu

Landgoed Te Werve
De laatse twee jaar is er drastisch onderhoud gepleegd op deze buitenplaats. Onder het argument van “zichtlijnen herstellen” is heel veel onderbegroeiing weggehaald. Dit conflicteert met het natuurbeheer dat jarenlang door Zuid-Hollands Landschap op Te Werve is gevoerd. Peter Hegi voert 2 à 3 keer per jaar overleg met de eigenaar van de buitenplaats om dit beheer weer natuurvriendelijk bij te sturen.

Maaien of klepelen
In de laatste maanden van het groeiseizoen is er in Rijswijk tijdens de uitvoering van het maaiwerk met veel te zware machines gewerkt. Zeker in een nat seizoen leidt dat tot grote schade in de gazons en bermen. Heel jammer is ook dat de meter ecologisch bermbeheer langs de sloten toch is geklepeld i.p.v. gemaaid. Bij klepelen wordt het gras kapotgeslagen en blijft het achter in de berm. Bij maaien wordt het lange gras afgesneden en kan het na droging verwijderd worden. Dat geeft betere diversiteit voor het volgend jaar. Jammer dat het niet gelukt is. We dringen aan op een betere opdrachtverstrekking aan de aannemer.