Home » Beachcleaners verstoren feestmaaltijd

Beachcleaners verstoren feestmaaltijd

In januari bezorgden twee westerstormen een enorme hoeveelheid zeebanket op het strand van Scheveningen. De levende schelpen en zeesterren waren tafeltje dekje voor de vogels die daar in groten getale op af kwamen. Helaas was het eetfestijn van beperkte duur, want Stadsbeheer maakte schoon schip en ruimde de vloedlijn weer op.

Het gebeurt niet vaak dat er zo veel schelpen aanspoelen op de Hollandse kust. Een combinatie van enkele dagen harde storm en hoogwater deponeerde begin januari een enorme hoeveelheid otterschelpen, zwaardschedes en zeesterren hoog op het strand die daar vervolgens bleef liggen. Medio januari deed een tweede storm het nog eens dunnetjes over.

Bijzondere vogelsoorten
Voor veel mensen was dit fenomeen een ware attractie. Niet alleen de hoeveelheid was exceptioneel, het feit dat de schelpdieren levend aanspoelden gaf een extra dimensie aan het geheel. Levende schelpen op het droge vormen een ware tractatie voor de zeevogels en die kwamen daar dan ook met grote aantallen op af.  Bijzonder was dat het niet alleen de gebruikelijke vogelsoorten van onze kust waren, maar dat er opeens een flink aantal bijzonderheden op de vloedlijn verschenen. “Het gaat hier los”, schrijft de Haagse vogelaar Vincent van der Spek op de website van Dutch Birding. Hij spot Grote (Larus hyperboreus)  èn Kleine Burgemeesters (Larus glaucoides). Dat zijn grote ‘witte’ meeuwen met roze poten die normaal aan rotsige kusten bij de poolcirkel leven. In de winter treffen we soms enkele dwaalgasten in de Waddenzee. Deze winter worden er vele tientallen langs de hele Nederlandse kust waargenomen en Den Haag spant de kroon met tien Grote Burgemeesters.

Natuurspektakel
De opwinding is groot bij de vogelaars die in rijen opgesteld staan achter hun telescooplenzen. Maar ook de gewone strandwandelaar beleeft dit natuurspektakel met  enthousiasme. De meeuwen zijn niet schuw, ze bevinden zich in luilekkerland. Je kunt er zo tussendoor lopen. Wat een natuurbeleving !  Enkele dagen later is het uit met de pret. De gemeente Den Haag oordeelt dat strand schoon moet zijn en stuurt een beachcleaner naar de vloedlijn. Die woelt de bovenste zandlaag om en ruimt de rommel op. Weg vogelpret, weg natuurbeleving. Navraag bij Stadsbeheer leert dat dit het gewone protocol is dat wordt gehanteerd. Rottende resten van de schelpen gaan stinken en moeten worden opgeruimd. Waarschijnlijk in het kader van de volksgezondheid.

Hele kustlijn schoongeveegd
In februari komen vogelaars op het Wassenaarse strand dezelfde schoonmaakactie tegen. Er ligt nergens meer aanspoelsel op de vloedlijn. Het strand is een grote zandbak geworden. De vraag rijst waarom dit natuurverschijnsel niet gewoon zijn natuurlijke beloop mag hebben. Het is winter en niemand loopt op blote voeten op het strand. Een natuurlijk strandproces wordt nu kunstmatig verstoord. De natuurbeleving is na het schoonmaken steriel geworden. Op stadsdeelniveau was er geen doorkomen aan om hier verandering in aan te brengen. Dat zal op beleidsniveau moeten gebeuren. De AVN zal het probleem dan ook aankaarten bij de directie Stadsbeheer en ook bij de politiek onder de aandacht brengen.