Home » AVN project Vlietweiden van start

AVN project Vlietweiden van start

Op 9 februari heeft AVN voorzitter Dick Ooms het eerste exemplaar van de AVN brochure ‘Plan Vlietweiden’ aangeboden aan wethouder Robert Barker van de gemeente Den Haag. De brochure beschrijft hoe een nog ongeschonden poldergebied in de Vlietzoom behouden kan blijven, door het te ontwikkelen tot een natuurgebied, geschikt voor extensieve recreatie.

De AVN heeft de plannen daarvoor in 2023 eerst zelf ontwikkeld, en heeft ze vervolgens verder laten uitwerken door de landschapsarchitecten en vormgevers van bureau Starling.

 

De Vlietzoom is het nog grotendeels open gebied langs de Vliet ter hoogte van Den Haag en Voorburg. Het gebied is lang door Den Haag als ‘strategische reserve’ open gehouden, nadat eerdere plannen voor grootschalige woningbouw hier door de bankencrisis van de baan gingen. De afgelopen jaren zagen we een opeenstapeling van ruimteclaims voor dit laatste stukje open ruimte langs de stadsrand: sportvelden voor de vele nieuwe Hagenaars, waar in de binnenstad geen ruimte voor is; industrie, die door de stadsverdichting uit de Binckhorst moet verdwijnen; de aanleg van een haven, nieuwe wegen etc. We kwamen tot de conclusie dat, als er nu niet ook een concrete groene ruimteclaim voor een deel van de Vlietzoom wordt gesteld, het groen bij deze plannenmakerij het kind van de rekening zou worden.

 

Daarom ligt er nu met deze brochure een claim op tafel voor 20 hectare aan natuurgebied in de Noordoost hoek van de Vlietzoom, tegenover Voorburg. Het gebied wordt in ons plan multifunctioneel: naast natuurbeleving, vanaf een wandelpad rondom en een vogelkijkhut, is er ook ruimte voor sporters, een recreatiebos met natuurspeelplaats, een hondenuitloopgebied, en een voedselbos.

 

Wethouder Barker toonde zich enthousiast en vond ons initiatief ‘inspirerend’, getuige het persbericht dat na de uitreiking door de gemeente werd verstuurd. Het college zal zich er de komende maanden over buigen. We hebben aangeboden te blijven meedenken met de gemeente over de verdere uitwerking, liefst in een vorm van co-creatie. Daarbij wil de AVN ook graag andere geïnteresseerde organisaties betrekken. We werken voor Vlietweiden al nauw samen met de vereniging Houdt Vlietrand Groen. Wordt dus vervolgd!