Home » Van het bestuur: Advies Centrum Noord

Van het bestuur: Advies Centrum Noord

De AVN vraag haar leden om mee te denken voor verbeteringen of aanvullingen in het advies voor de inrichting van Centrum Noord.

Een werkgroep van bewoners- en belangenorganisaties, waaronder de AVN, heeft in co-creatie met de gemeente een conceptadvies uitgebracht over Centrum Noord. De opdracht was om doorgaand verkeer en luchtvervuiling te verminderen op de drie assen Mauritskade, Javastraat/Laan van Meerdervoort en Laan Copes. Daarnaast ook het verbeteren van fietsroutes, meer groen enz. Het concept-advies is af, de gemeente heeft ons gevraagd het terug te koppelen naar onze achterban. Wat vindt u van het voorgestelde maatregelenpakket? Onze invalshoek is uiteraard het effect op natuur en groen, zie ook de AVN stemverklaring. (stemverklaring AVN 24 mei). Informatie over het advies is te vinden op https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/verminderen-doorgaand-autoverkeer-centrum-noord.htm , of vraag het Caroline@AVN.nl
Reageren kan tot 22 juni 2020