Home » Haagwinde

haagwinde-2023-2

Vooruitschuifdossiers
De uitspraak ‘een dag niet vooruitgeschoven is een dag niet geleefd’ is heel bekend bij het journaille dat in de wandelgangen de landelijke politiek volgt. Het gaat daarbij om de landelijke vooruitschuifdossiers zoals bij het Stikstofbeleid.
Waarnemen en landschap lezen deel 2
In het vorige artikel is vooral ingegaan op het onderscheiden van landschappen. Wat is een landschap en welke kenmerken horen daarbij. In dit deel gaan we naar buiten op ontdekkingsreis. Doordat je kennis en ervaring opdoet kun je de natuurwaarden en kansen van een landschap en ecosystemen inschatten.
De Omgevingswet: het omgevingsloket
Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet (Ow) eindelijk in werking, zo heeft de Eerste Kamer besloten. De Ow vervangt een hele lijst aan wetten en regelingen die allemaal betrekking hebben op onze leefomgeving: van bouwen tot water en milieu, en ook de natuur.
Vogelverhalen: In mei leggen alle vogels...
We leerden het vroeger op de kleuterschool: ‘in mei leggen alle vogels een ei, alleen de koekoek en de griet (grutto), die leggen in de meimaand niet’. Is die spreuk nog wel houdbaar in het licht van klimaatopwarming? Gaan vogels vroeger eieren leggen?
Alle Haagse bomen in beeld
Sinds enkele jaren heeft Den Haag een interactieve bomenkaart online staan: de ‘Haagse bomen app’ waarmee veel informatie over het bomenbestand in de gemeente kan worden opgezocht. Deze kaart biedt een uitgebreid overzicht van de stadsbomen, waaronder particuliere en monumentale bomen, maar ook bijvoorbeeld de bomen van het arboretum in het Zuiderpark.
GAVI kavel: een onverwachte parel
In een van de oksels van het Prins Clausplein ligt een verwaarloosd, maar daardoor prachtig stukje groen. Deze zogenaamde GAVI kavel ligt tussen een groen terrein van TNO, het prachtige meertje van Tedingerbroek en de eveneens groene Plas van Reef.
Honderd jaar Zuiderpark
Bij een recente excursie van de AVN naar het arboretum in het Zuiderpark waren veel prachtige bomen te zien. Helaas zijn er vele bedreigingen voor het park.
Buytenpark met hotel en kabelbaan?
Na de forse verlenging en verhoging van de derde baan werd het een tijd stil rond SnowWorld in het Zoetermeerder Buytenpark. Ogenschijnlijk, want SnowWorld werkte al in 2019 achter de schermen hard aan een Masterplan om de toekomst van het bedrijf in Zoetermeer veilig te stellen. Een plan met onder meer een hotel en een kabelbaan direct grenzend aan de 60 ha natuurbestemd gebied van het Buytenpark. Pas eind 2022 kwam het gemeentebestuur met dit plan naar buiten.
Jubileumjaar voor duinvrijwilligers
Onze duingebieden langs de kust kennen veel afwisseling, verschillende gebiedjes met uiteenlopende omstandigheden. Hierdoor is de meest rijke natuur in Europa ontstaan: een leefgebied voor talloze soorten planten, vogels, insecten, zwammen, amfibieën et cetera. Met de aanwijzing van grote stukken als Natura 2000-gebied is dat nu ook internationaal erkend.
Loopduinen in Scheveningen
Wie van Scheveningen naar Meijendel fietst, komt over het hoge duin Prinsenberg. Aan de zuidkant gaat de weg langzaam omhoog (‘vals plat’), na de top is er een steile helling naar beneden. Dat is het typische asymmetrische reliëf van een loopduin. Ook in Scheveningen zelf zijn of waren dergelijke ‘Wanderdünen’ zichtbaar.
Amandelboom
Hoewel ons land nogal noordelijk ligt zijn er toch plekjes waar subtropische bomen wel willen groeien. Zo heeft de amandelboom zich bijvoorbeeld gevestigd in het Beatrixpark in Amsterdam. Dat is heel bijzonder, want deze boom stelt nogal wat eisen aan zijn groeiplaats, die eigenlijk in Nederland niet vervuld worden.
Weer geen autovrij Zwarte Pad
De motie “Doe wat bij het Zwarte Pad” van de Partij voor de Dieren is helaas verworpen in de gemeenteraad van Den Haag. Dit is een teleurstellende uitkomst, gezien de urgentie van de kwestie en de potentiële voordelen voor het milieu en de natuur in Meijendel. In de motie wordt opgemerkt dat al in 2020 […]
Groene gemeente Westland?
De gemeente Westland heeft -beter laat dan nooit- een Actieplan Groen Westland het licht laten zien. Het actieplan bevat handvatten om Westland te vergroenen en zo ‘bij te dragen aan de aantrekkelijkheid, klimaatbestendigheid en biodiversiteit van de gemeente’.   Het plan gaat in op vijf punten: meer ruimte voor bomen, verbetering van bestaand groen, uitbreiding […]
Emissieloos in de duinen
Sinds de eerste vraag van de AVN over emissieloos vervoer van en naar het strand in de klankbordgroep Kijkduin-bad, nu bijna 10 jaar geleden, werd ‘weggehoond‘, of in ieder geval afgedaan als onrealistisch, is er veel veranderd. Steeds weer horen wij dat de gemeente Den Haag hier nu toch serieus mee bezig is. Bij Kijkduin-Bad […]
Biologisch asfalt
Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar onderzoekers van de universiteit van Wageningen zijn bezig met een biologisch asfalt te ontwikkelen. Daarbij wordt het van olie gemaakte bitumen vervangen door het van biologische oorsprong zijnde lignine. Dit moet CO2 besparend werken en minder schadelijk zijn voor de ondergrond.   Voordat lignine op grote […]
Lelijk hekwerk
In de Bosjes van Poot is jaren terug ondergroei van woekerende prachtframboos en esdoorn verwijderd. Als vervanging zijn destijds verschillende soorten struiken en laag blijvende boomsoorten geplant. Plantgoed dat de kans moest krijgen op te groeien; daartoe werden enkele delen afgesloten. Op het gaas kwam een bordje: ‘tijdelijk hekwerk’. Die situatie leidde bij de gebruikers […]
Eeuwfeest 100 jaar AVN in 2026
In september 2026 is het zover! Dan bestaat de AVN honderd jaar. Wij zijn al een tijd geleden begonnen met nadenken over hoe we dit eeuwfeest kunnen aankleden. Ideeën te over. De eerste voorbereidende commissie heeft haar gedachten inmiddels gepresenteerd. Wat er precies uit zal komen rollen is op dit moment nog niet bekend. Wel […]
AVN pilot voor maandelijkse digitale nieuwsbrief
In de vorige Haagwinde kondigden wij aan dat de AVN haar digitale nieuwsbrief regelmatig zou gaan versturen. Inmiddels zijn we een pilot gestart die in ieder geval de rest van het jaar duurt.