Home » Haagwinde

haagwinde-2023-1

Knopen doorhakken Tweede ronde
Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Eind vorig jaar verscheen eindelijk het lang verwachte ambitiedocument van de provincie over de ontwikkeling van de Vlietzone. Alle betrokken gemeentes hebben het inmiddels onderschreven zoals verzocht door de provincie, maar niet de gemeente Den Haag. Waarom niet? We hebben geen idee.
Over viervoeters en zeedorpen
Wanneer je oude kaarten bekijkt kun je vaak beter begrijpen hoeveel moeite de bewoners van ons land hebben gedaan om zich te vestigen in de weerbarstige moerasnatuur. Inmiddels hebben we zoveel ruimte ingenomen en ingericht voor onze behoeften dat gezocht wordt naar een nieuwe balans. De Universiteit van Wageningen heeft ter inspiratie een kaart gemaakt waarop je een fictief Nederland in 2120 ziet, waar voor alle bewoners, zowel mens als flora en fauna een leefbaarder landschap is geschetst. Dat wil niet zeggen dat we weer in berenvellen het muggenmoeras in trekken. We kennen in ons land veel cultuurlandschappen. De aanvankelijke kleinschaligheid van het boerenbedrijf bracht met zich mee dat er veel ruimte was voor structuur en variatie in het landschap, waardoor er voor veel organismen voedsel en gelegenheid tot voorplanting was. Een rijk ecosysteem, dat zoemde en fladderde. We weten dat dit sterk is veranderd.
Waarnemen en landschap lezen
Wat is de waarde van een landschap? Er spelen veel belangen. Een projectontwikkelaar zal er huizen willen bouwen. Een handelaar denkt een fortuin te verdienen door de bomen te kappen, te verkopen en het land aan te bieden voor de bouw van een bedrijventerrein of een woonwijk. Een fietsfanaat wil een racefiets- of mountainbikepad. Anderen zien winst in recreatie. Een natuurliefhebber wil er genieten van flora en fauna. Een ecoloog ziet de soortenrijkdom en ecosystemen. Een kunstenaar ziet allerlei kunstwerken opdoemen.
Dezelfde roodborst, toch?
Al enkele jaren hebben wij een roodborst die zich in onze tuin en die van de buren heeft gevestigd en waar wij vrijwel dagelijks van genieten. Hij is erg vertrouwd geworden en we vinden het leuk om hem zo actief bezig te zien en naar zijn zang te luisteren. Dat moet toch wel steeds dezelfde zijn?
Ladder van natuurlijkheid in de stad
De gemeente wil vergroenen, maar hoe? Onttegelen, en dan wat? Wat is het best haalbare voor de natuur? De antwoorden hangen natuurlijk sterk af van de locatie.
Waarom er een vergunning­plicht voor kappen van bomen in achtertuinen moet blijven!
Bomen zijn belangrijk in een stad. Daarbij horen vooral ook de talrijke bomen in particuliere tuinen. Om die te mogen kappen heb je tot nu toe in bijna alle steden een vergunning nodig. Niet iedereen zal zich daaraan houden, maar het is een broodnodige rem op teveel bomenkap. Het college van B&W van Den Haag heeft het voornemen die vergunningplicht voor bomen in achtertuinen af te schaffen. De AVN probeert daar een stokje voor te steken. Wij vinden het een rampzalig idee. Als het teveel kost, kunnen de leges beter verhoogd worden dan de plicht zomaar af te schaffen. De AVN heeft een oproep gedaan foto’s in te sturen van bijzondere bomen in een achtertuin. Hier een selectie. De cursieve tekst bij de bomen komt van de inzenders.
Kerkbos Stompwijk - Onbekende groene parel
Het verstedelijkte grondgebied van de gemeente Den Haag en haar randgemeenten kent gelukkig nog steeds onbebouwde terreinen die de voortgaande stadsuitbreidingen hebben overleefd. Zo zijn er de duinen, de (veen)weides, oude landgoederen en buitenplaatsen en enkele jonge bosgebieden in de buurt van de Vliet.
Duinbos Clingendael - Een hernieuwd pleidooi voor beheer als bosreservaat
Het duinbos van Clingendael is einde achttiende eeuw ontstaan. Waarschijnlijk is het aangelegd voor houtwinning. Al vroeg was er een pad richting Wassenaar. Het duinbos was in 1939 nog particulier bezit. Na 1954 werd de gemeente Den Haag eigenaar. De oppervlakte van het bos is ongeveer twaalf hectare. Het duinreliëf is ongerept gebleven. Maar voor de instandhouding van dit alles in de toekomst is een beheerplan zeer gewenst.
Actieplan 'Groene long van Laak'
Ons ‘Actieplan Groene Long van Laak’ is onlangs in zijn geheel door het Haagse college van B&W omarmd! Dat is goed nieuws.
De Aardbeiboom
Aardbeiboom. De meeste mensen die voor het eerst de naam tegenkomen kunnen zich aardbeien die aan een boom groeien maar moeilijk voorstellen. Toch wordt de boom in verschillende landen ook zo genoemd.
Kuifmees en naaldhout - een precaire verbinding?
Elk landschap heeft een specifieke flora en fauna. Dat geldt voor graslanden, moerassen en natuurlijk ook voor dennenbossen. Naaldbomen worden door beheerders en bosbouwers nogal eens ondergewaardeerd, ondanks hun specifieke biodiversiteit. Daartoe behoort onder andere de van een parmantig kuifje voorziene kuifmees.
Een stukje groen bij de haven
Bij de Scheveningse haven lag lange tijd een strook ‘duin’. Je mocht er op wandelen, maar heel druk was het er niet. Er groeide duinvegetatie en het vormde een rustpunt voor trekvogels.
Westmade Noord mag helaas gebouwd worden
De hoogste bestuursrechter, de Raad van State, heeft onlangs uitspraak gedaan in de zaak tegen het bestemmingsplan Westmade-Noord. De AVN had hiertegen beroep aangetekend, tegelijk met vele omwonenden. Helaas hebben we het beroep uiteindelijk verloren. Een paar maanden geleden kwam de rechter met een tussenoordeel en moest de gemeente op een aantal punten een nadere motivering geven.
Park op de Utrechtse Baan?
In het Atrium van het Stadhuis waren ze in februari te zien op een maquette. Drie nieuwe groene parken waaronder een park bovenop een over­kluizing van de Utrechtse Baan.
Tram langs ecologische zone
In voormalig bedrijventerrein de Binckhorst worden momenteel en in de komende jaren vijf- tot tienduizend woningen gebouwd. Daar hoort openbaar vervoer bij. Ten behoeve van een ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding’ (HOV) vanuit de Binckhorst naar station Voorburg en naar Rijswijk/Delft zijn 10 verschillende varianten onderzocht door bureau Arcadis. De voorkeursvariant van de gemeente op basis van […]
Beheer Scheveningse Bosjes
Na vele jaren vragen is het zo ver, in enkele dagen zijn de grote esdoorns die te dicht stonden op de oude eiken en de honderdjarige dennen van het Belvedèreduin weggehaald. Ook aan de stadskant van de Scheveningse Bosjes, naast de zandvlakte, zijn veel bomen verwijderd en in rillen gestapeld, eveneens voor 90% esdoorns. In […]
Algemene ledenvergadering 15 april 2023 vanaf 10 uur
Op zaterdag 15 april aanstaande houdt de AVN haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar. De vergadering begint om 10:30 en eindigt om ongeveer 12 uur. Als locatie is gekozen voor het zalencentrum boven Den Haag Centraal Station. Als u aan de kant van de Rijnstraat de stationshal inloopt, vindt u […]