Home » Haagwinde

haagwinde-2022-2

Steen en Natuur
De Nieuwe Driemanspolder tussen Leidschenveen en Zoetermeer kan met recht ‘nieuw landschap’ worden genoemd. Waar eeuwenlang boeren en molenaars de dienst uitmaakten in een oerhollands landschap, is nu een nieuw natuurgebied in ontwikkeling.
Florence Nightingale Park populieren
In 1973 is het ziekenhuis Leyenburg geopend door koningin Juliana. Toen stond dit ziekenhuis nog helemaal in het groen van tuinderijen, weilanden en lag vlak naast het ziekenhuis een prachtig tuincentrum: de Kas-In.
Watergat of Geestje bij Monster
De duinen in Zuid-Holland zijn voor het grootste deel beschermd natuurgebied met Natura 2000-status. Dat is maar goed ook, want het betekent dat er geen stedenbouw mag plaatsvinden. Minder beschermd zijn de gebieden die er net buiten liggen. Gemeenten worden geacht daar niet te veel te bouwen, maar zowel de gemeente Den Haag als de gemeente Westland lijken zich daar weinig van aan te trekken gezien de overdaad aan bouwprojecten langs de Haagweg en de Monsterseweg. Eén van de gebiedjes die als buffer zouden kunnen dienen tussen het Natura 2000-gebied en de oprukkende bebouwing staat bekend als het Watergat.
Koolmezen groeien als kool
’s Winters worden in onze tuin de vogels bijgevoerd. Omdat er geen katten in kunnen ligt er ook altijd voer in de vensterbank. Daar komen vooral koolmezen en roodborstjes op af. De eerste zijn brutaler en wennen er zelfs aan als je vlakbij bent aan de andere kant van het raam. Opvallend is, dat de brutaalste exemplaren kogelrond lijken te worden in het begin van het voorjaar. Sommige worden zo zwaar dat ze moeite lijken te hebben met vliegen. Is er teveel en te makkelijk voedsel beschikbaar en moeten ze op rantsoen? Of is het ook bij niet bijgevoerde vogels normaal dat ze in het voorjaar snel dikker worden om een ei te kunnen leggen bijvoorbeeld. Of zorgen de eieren, voordat ze worden gelegd, voor het extra gewicht?
Floriade 2022
In Almere is dit jaar tot 9 oktober de tienjaarlijkse wereldtuinbouwtentoonstelling met dit keer als thema ‘Growing Green Cities’. Er worden oplossingen getoond die nodig zijn om steden groener, gezonder en leuker te maken. Ideeën waar de AVN iets mee kan.
Biodiversiteit in glastuinbouwgebieden
Wereldwijd gaat de biodiversiteit hard achteruit. Volgens een VN rapport uit 2019 worden wereldwijd 1 miljoen wilde plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd door toedoen van de mens. In Nederland vindt het biodiversiteitsverlies volgens het Planbureau voor de Leefomgeving vooral plaats in land- en tuinbouwgebieden, waar bijvoorbeeld de aantallen broedvogels en dagvlinders zijn afgenomen.
Warmlopen voor koudbloedigen
Ieder voorjaar stropen vrijwilligers op bepaalde locaties in onze stad de straten af, op zoek naar padden, om ze te helpen veilig over te steken. We hebben als mens een verantwoordelijkheid dieren te helpen, nu we zoveel leefgebied voor onze behoeften hebben ingericht. Wat herbergt Den Haag eigenlijk aan amfibieën en reptielen?
De Japanse (tuin) sperwer
Wereldwijd komen er tientallen soorten sperwers voor. Eén daarvan is de Japanse sperwer die in het noordoosten van Siberië, Korea en Japan broedt. Maar ook in Wassenaar kennen we sinds kort een sperwer die het voorvoegsel ‘Japanse’ zou mogen dragen. Dit paartje sperwers heeft namelijk de fraaie Japanse Tuin in Clingendael gekozen als broedlocatie. Waarom nou juist daar?
Vergroende Pier van Scheveningen
Er wordt gebroed op de bouw van een nieuwe pier in Scheveningen. Een uitgelezen moment voor de AVN om te proberen ervoor te zorgen dat het plan zo natuurinclusief mogelijk wordt aangepakt.
Diospyros lotus - Lotusboom
De Diospyros lotus, ofwel lotusboom is een bijzondere boom, die hier sporadisch voorkomt. De wat vrije vertaling van de wetenschappelijke naam is overigens godenvrucht, maar om de verwarring groter te maken wordt hij in Europa meestal dadelpruim genoemd.
Madurodam mag weer uitbreiden
In 2019 werd de uitbreiding van Madurodam vastgelegd in het bestemmingsplan. Daar kwamen bezwaren tegen, maar die zijn recent allemaal afgewezen door de Raad van State.
De Adviesraad Monumentale Bomen
Wanneer een boom op de (gemeentelijke) lijst van monumentale bomen staat heeft hij een speciale beschermde status. Zo geldt voor het kappen van een monumentale boom een verzwaarde procedure met behandeling van de aanvraag binnen het college van burgemeester en wethouders.
Bomenkap en aanpassing lijn 16
Er wordt al enkele jaren hard gewerkt aan verbetering van het tramspoor. Hiervoor dienen helaas vaak ook bomen te verdwijnen dan wel verplaatst te worden. Soms is duidelijk waarom, maar vaak ligt de reden meer verborgen. Tram 16 bijvoorbeeld gaat onder andere door de brede Vondelstraat en het smalle deel van de Laan van Meerdervoort. […]
Te rijke bermen in Kijkduin
De bermen langs de Hoek van Hollandlaan in Kijkduin bestaan uit kalkrijk duinzand. Ideaal om te werken met beplanting die aansluit bij de duinecologie. De grond hier wordt echter opgehoogd met rijke grond, waar ook kleideeltjes in zitten. De vraag is of dit wel in overeenstemming is met het beleid. Het Nationaal Park Hollandse Duinen […]
Kleinste park ter wereld spoorloos verdwenen
Naast het Binnenhof, aan de Hofweg in Den Haag lag het kleinste park ter wereld. Dit is plotseling verdwenen. Niemand weet waar het is gebleven, maar de kans is groot dat de werklui, die gestart zijn met de renovatie van het Binnenhof het park volledig over het hoofd hebben gezien en er met hun bulldozers […]
Maatregelen voor padelbanen
Berichten van de AVN en andere organisaties over de vele vogels die tegen de wanden van padelbanen vliegen hebben effect gehad. Zoals we hadden gemeld is een aantal maatregelen mogelijk om dit te voorkomen. De gemeenteraad heeft uitgesproken dat padelbanen dergelijke maatregelen moeten treffen. In sommige gemeentes worden padelbanen beschouwd als bouwwerken waardoor een aparte […]
Groene toekomst voor den Haag
Als voorbereiding op de omgevingsvisie hield de gemeente Den Haag een enquête onder de inwoners over hun visie op de toekomst van de stad. Uit de resultaten bleek eens te meer dat bewoners van deze stad houden van groen. 87% vond dat er meer ruimte moet komen voor ‘groen en natuur in Den Haag, ook […]
Vuurwerk in de gemeenteraad
De gemeenteraad heeft onlangs in een motie gevraagd om een plan van aanpak van illegaal vuurwerk. Vorig jaar was er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, maar dat was soms niet echt te merken vanwege het ontbreken van handhaving. Een voorstel voor een lokaal verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk haalde het niet.
Faunatoren Honderdland
In bedrijventerrein Honderdland langs de A20 is in mei een tweede faunatoren geplaatst en wel naast het ‘Pootje van Bram’ in Maasdijk. Er is nog geen groen in de omgeving, maar dat zou op termijn moeten komen. De toren is vooral gericht op huismussen en vleermuizen.