Home » Haagwinde

haagwinde-2021-2

Natuurvriendelijke stadsontwikkeling
Den Haag is een grote stad, die nog groter wil worden. Van de vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – neemt Den Haag qua ligging een unieke positie in: ingeklemd tussen waardevolle duingebieden, zelfs met Natura 2000-status, zoals Meijendel en het Westduinpark.
Anna Paulowna boom
Als boom met de naam ‘Anna Paulowna’ kom je vanzelf in de geschiedenis terecht: het Koninkrijk der Nederlanden had ooit een vorstin met deze naam en wel van 1840 tot 1849, als gemalin van koning Willem de Tweede. Ze was ook grootvorstin van Rusland. Napoleon zou haar ooit een aanzoek hebben gedaan.
Requiem voor een bijzonder natuurgebied
Rijswijk, Leidschendam-Voorburg (in feite Voorburg en het voormalige Veur) en Voorschoten zijn gebouwd op de oudste en meest landinwaarts gelegen strandwal in dit deel van Nederland. Deze 5.000 jaar oude, parallel aan de kust lopende voormalige duinenrij is gemiddeld ruim vierhonderd meter breed.
Nieuwe Driemanspolder vogelparadijs!
De Nieuwe Driemanspolder tussen Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer is inmiddels een paar maanden open voor publiek. Voor mensen lijkt er nog niet zoveel te beleven. Het is vooral nog een kale vlakte met hier en daar een boom en daarnaast veel pionierplanten en riet aan de waterkant.
Ontsnapte de ijsvogel?
Tijdens mijn hardlooprondje door Meijendel zie en hoor ik geen vogels, en als ik in datzelfde gebied naar vogels ga kijken loop ik als een slak. Kortom, mijn twee activiteiten: beginnend vogelaar en hardloper zijn doorgaans strikt gescheiden, maar een paar maanden geleden liep het anders.
Oeverplanten inventariseren
In een polderlandschap en in de bebouwde kom bieden oevers vaak goede kansen voor ‘wilde natuur’, maar ook belangrijke schuilplaatsen voor diverse planten- en diersoorten. Naturalis wil in kaart brengen met welke oevers het goed gaat en welke oevers van een beter beheer zouden kunnen profiteren. Daarvoor zijn heel veel gegevens nodig en het zou mooi zijn als veel mensen daaraan willen bijdragen door oeverplanten te inventariseren.
Omgevingswet: de Omgevingsvisie
In de vorige Haagwinde is de uiterst belangrijke Omgevingswet aan bod gekomen. In deze wet, waarvan de geplande ingangsdatum van 1 januari 2022 waarschijnlijk weer zal worden uitgesteld, staat dat alle bestuurs­niveaus een omgevingsvisie moeten vaststellen. Die visies vormen de basis voor de toekomstige ruimtelijke plannen. Er zijn of komen zo de nationale, de provinciale en de gemeentelijke omgevingsvisies (NOVI, POVI en GOVI). De stand van zaken.
Het Huys Clingendael
Over de geschiedenis van landgoed Clingendael bestaan talloze beschrijvingen. Daarin wordt de ontwikkeling vanuit een boerenbedrijf naar een landgoed beschreven, inclusief het huis. In dit artikel ligt het accent op de ontwikkeling van het huis door de jaren heen, als beeldbepalend element in het park.
Behoud Watergat voor de natuur
Watergat is in opspraak. Dit deel van het zogenoemde Geestje in Monster-Noord, gelegen direct achter de duinenrij tussen de Molenslag en het Schelpenpad heeft een bewogen geschiedenis. Ondanks pogingen dit te voorkomen is er nu een prachtig stukje natuur aan het ontstaan.
Aan de slag in de Scheveningse Bosjes
Alweer zes jaar geleden had de gemeente grootse plannen om de Scheveningse Bosjes en omliggende gebieden te veranderen in een ‘Internationaal Park’. Met 24 food trucks op de zandvlakte en een 1000 m lange witte bank. In september 2017 kwam een denktank met een breed gedragen visie die later dat jaar werd vastgesteld door de gemeenteraad. Nu ligt er een voorstel van het college van B&W voor de uitvoering ervan. Wat komt er van de voorstellen in de visie terecht?
Herinneringen aan de Bosjes
Op zondagmorgen, ik was toen een jaar of tien, heel vroeg als mijn ouders nog sliepen liep ik naar de Scheveningse Bosjes. Er waren daar eekhoorntjes die ik pinda’s ging brengen. Ze kwamen die uit mijn hand halen. Eens mocht ik er zelfs een vasthouden. Als ik daaraan terugdenk voel ik het nog.
Verdwenen planten in het Scheveningse havengebied
De AVN heeft een rapport gemaakt waarin zowel de gemeente als VolkerWessels, als projectontwikkelaar actief in het havengebied, gewezen worden op de kansen die er in het gebied liggen voor natuurontwikkeling. Postzegelniveau weliswaar, want er is veel versteend, maar het rapport werd dankbaar in ontvangst genomen en men ‘ging ermee aan de slag’. Helaas zien […]
Witte stippen Haagse Bos
Er worden vaker vragen gesteld over stippen op bomen. Wat houden die in? In dit geval ging het om witte stippen in het Haagse Bos. Deze blijken bij navraag te zijn geplaatst ten behoeve van een boomveiligheidsronde. Bij deze bomen worden dode takken uit de kroon gesnoeid die een gevaar vormen voor de wandelaars. Een […]
Hoogbouw bij de ANWB
Op de hoek van de Wassenaarseweg en de Van Alkemadelaan staat het hoofdkantoor van de ANWB. Dat gaat weg en het huidige kantoor wordt vervangen door nieuwbouw van 425 woningen, tot 47m hoog. Dit zal voor de natuurwaarden in die omgeving, pal tegen park Clingendael aan, erg negatief zijn. Een kolos bouwen als men voornemens […]
Mega sportcomplex pal naast het Westduinpark
Op 23 april presenteerden 22 Haagse sportclubs een plan voor een gigantisch complex - in totaal 16.000 m2 - pal naast Natura 2000-gebied Westduinpark aan sportwethouder Hilbert Bredemeijer. Het zou er in 2025 moeten staan. Naast een massief gebouw moeten er ook parkeerplaatsen komen.
Kantoor in park Sorghvliet
Onlangs publiceerde de gemeente plannen van het Rijk voor een groot kantoorgebouw met parkeerplekken pal naast het Catshuis, middenin park Sorghvliet. Het kantoor zou tijdelijk ambtenaren moeten huisvesten zolang het Binnenhof wordt verbouwd. Omwonenden, belangengroepen, politieke partijen en ook de AVN spreken zich uit tegen deze plannen.
Jubileum 95 jaar AVN - programma
Na 95 jaar inzet van de AVN voor natuurbescherming willen we nu vieren wat de natuur ons heden ten dage te bieden heeft! Op onze oproep aan kunstenaars om werk te maken gericht op de natuur in en om Den Haag werd enthousiast gereageerd. Van 1 tot en met 26 september kunt u komen kijken naar het mooie resultaat: de tentoonstelling ‘Ode aan de natuur in Den Haag en omgeving’. Daarnaast zijn een aantal activiteiten georganiseerd. Iedereen is welkom op de tentoonstelling in het gebouw van de Haagse Kunstkring (HKK) aan de Denneweg 64. Woensdag t/m vrijdag 12.00 - 17.00 uur / zaterdag en zondag 13.00 - 17.00 uur. AVN leden hebben natuurlijk toch een streepje voor en ontvangen eenmalig bij vermelding van hun lidmaatschapsnummer de jubileumbrochure (zolang de voorraad strekt) en een drankje.