Home » Haagwinde

haagwinde-2021-1

Papier is geduldig
Vorig jaar verscheen de nieuwe groenbeleidsnota Stadsnatuur van de gemeente Den Haag. Als natuurbeschermers zijn we over het algemeen erg gelukkig met de nota. De intenties van de gemeente met de natuur in en om de stad staan er prima in verwoord. Maar ja, "De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens" ... De inkt van de nota was bij wijze van spreken nog niet droog, of we zagen al plannen langskomen om te bouwen in een ecologische verbindingszone. De geplande nieuwbouw bij de kop van de Assumburgerweg vormt een barrière voor een doorgaande ecologische verbinding. We hebben voorgesteld het gebouw - op papier - een stukje te verplaatsen, maar tevergeefs! En dat terwijl ecologische verbindingszones volgens de nieuwe nota Stadsnatuur onderdeel zijn van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, die "duurzaam in stand wordt gehouden en versterkt". Papier is geduldig ...
Eetbare zwammen op zieke kastanjes
De kastanjebloedingsziekte (KBZ) is in 2002 voor het eerst in Nederland aangetroffen op de paardenkastanje. Dit was in de Haarlemmermeer. Sindsdien heeft deze ziekte zich steeds verder verspreid over heel Nederland, met allerlei kenmerkende effecten en gebreken. In vrijwel dezelfde periode zijn ook de kastanjes in de ons omringende landen geïnfecteerd. Indertijd was nog niet bekend wat de oorzaak van deze ernstige ziekte was.
Eksters als overburen
Sinds maart 2020 werk ik 40 uren per week thuis. Vanaf mijn werkkamer op de eerste etage had ik goed zicht op de overburen. Een luidruchtig stel, altijd bezig met onderhoud en verbetering van hun woning.
Een wand van zand vol duinbewoners
Veel mensen houden van het duingebied: een afwisselend landschap van grote schoonheid. Dat diezelfde duinen het leefgebied zijn van ongelofelijk veel organismen begint nu ook door te dringen bij een groter publiek. Dat daaronder veel insecten zitten blijft daarbij vaak nog onderbelicht.
De Omgevingswet en de natuur
De meeste mensen hebben al van deze lang verwachte Omgevingswet gehoord, die per 1 januari 2022 waarschijnlijk in werking treedt. Waarschijnlijk, want deze wet is al vele malen uitgesteld. Bij het schrijven van dit artikel is de invoering onderwerp van discussie in een zeer kritische Eerste Kamer.
Meer bijen en bloemen
Het aantal bijensoorten is hard achteruit gegaan. Ook zijn er van de meeste soorten veel minder individuen. Wat zijn de oorzaken? Wat kunt u doen? Wat wordt er door de gemeente Den Haag gedaan?
Handhaven in het Westduinpark
Meer mensen dan ooit gaan naar buiten, de natuur in. In Den Haag kom je dan al gauw terecht in één van de schitterende Natura 2000-gebieden, het Westduinpark. Dit park is, naast beschermd natuurgebied, ook onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen.
Huismus op tien
De huismus mag dan op de Nationale Tuinvogeltelling van afgelopen februari landelijk met stip bovenaan staan, in Den Haag staat hij helaas op nummer 10. In onze relatief groene stad staat de koolmees op nummer 1 met 4.785 stuks en de mus volgt helaas veel later met 1.427.
Groene kademuren
Den Haag heeft een flinke lengte aan waterwegen in de stad die zijn voorzien van steile gemetselde kademuren. Deze muren zijn ongeveer 100 jaar oud.
De Sierkers
Als er bij TV-uitzendingen al aandacht is voor de natuur, dan gaat die vrijwel altijd over dieren. Het was dan ook verrassend dat er begin vorig jaar een korte documentaire verscheen over vroeg bloeiende bomen. Het betrof hier de Prunus accolade, de winterkers, die in maart al weelderig bloeit. Die vroege bloeier is ontstaan door kruisingen van Japanse kersenvarianten.
Een oud, Haags vogelschriftje
Een paar jaar geleden ontving de Werkgroep Ornithologisch Erfgoed (WOE) van de Nederlandse Ornithologische Unie een vogelschriftje uit handen van Linus van der Plas uit Wageningen met vogelwaarnemingen uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Als oud-Hagenaar en lid van de WOE trok het schriftje mijn aandacht. Het had namelijk toebehoord aan Ruud A. Maas Geesteranus, die destijds met zijn ouders in Den Haag woonde.
Mozartplantsoen
Er waren plannen om de voormalige handbalvelden aan de Mozartlaan te bebouwen met flats, Na veel protesten van de omwonenden en de AVN heeft de gemeenteraad besloten om op het terrein een parkje aan te leggen dat later de naam Mozartplantsoen kreeg.
Groenzone Haagse Beek
Het traject van de route Kijkduin-Houtrust is de afgelopen jaren sterk verbeterd door het vervangen van kruispunten door rotondes, het aanleggen van een ventweg en van vrijliggende fietspaden.
Overwinteren
Afgelopen winter mochten, als uitzondering om de kosten voor op- en afbouw te besparen, de strandtenten blijven staan.
Toename betreding van bunkers
Verschillende organisaties, waaronder de Zoogdiervereniging waarschuwen in een brief aan de gebiedsbeheerders dat in Meijendel & Berkheide en Westduinpark & Wapendal het aantal illegale betredingen van bunkers enorm is toegenomen.
CID-plan ingetrokken
CID staat voor Central Innovation district, het omvat het gebied tussen en rondom de drie intercity stations Centraal Station, Hollands Spoor en Laan van NOI.