Home » Haagwinde

haagwinde-2019-1

Leefbaarheids Effect Rapportage
Eén van mijn favoriete radiocommentatoren begint zijn betoog steevast met “Hier gaan we het niet over hebben”. Daarom wilde ik het deze keer maar niet hebben over de Koekamp, een droevige aaneenschakeling van onwil en onkunde, ondanks alle inspanningen van onze vrijwilligers.
Moerascipressen worden verplaatst
De Adviescommissie Bezwaren heeft het bezwaar dat de AVN had ingesteld tegen de kapvergunning voor de moerascipressen achter het gebouw van Buitenlandse Zaken gegrond verklaard. Het advies luidt nu dat de bomen verplaatst moeten worden. Een mogelijke geschikte locatie zou de oever van de Schenk bij de nieuwbouwwijk aan de Boekweitkamp kunnen zijn. Maar de gemeente wil ze daar niet hebben.
De Koekamp, een metamorfose
Wie kent de Koekamp niet? Een eeuwenoud omheind gebied. De naam Coekamp – nu Koekamp – is ontleend aan de stierengevechten die daar omtrent de vijftiende eeuw plaatsvonden. Door een wonder is de Koekamp in de Tweede Wereldoorlog van kaalkap gespaard gebleven. Door de eeuwen heen bleef dit terrein met hertenkamp een onaangeroerde constante.
Crisis in de biodiversiteit! …………….zijn er oplossingen?
Enkele headlines uit het afgelopen jaar: - biomassa aan insecten in 27 jaar tijd met 75% afgenomen; - smeltproces gletsjers accelereert; - wereldwijd wordt één op de acht vogelsoorten in zijn voortbestaan bedreigd.
Boomverplanting Utrechtsebaan
In 1973 onderging het stedelijk landschap van Den Haag een ingrijpende verandering. Het toenemende verkeer maakte de aanleg van een goede invalsweg noodzakelijk. Vanuit Voorburg werd de Utrechtsebaan doorgetrokken en in Den Haag aangesloten op de Zuid-Hollandlaan. Het was onvermijdelijk dat daarvoor een kloof dwars door het Haagse Bos werd geslagen.
Klein nieuws van de portefeuillehouders
Onderstaand treft u enkele voortgangsrapportages van lopende projecten.
Groene woonwijken in Wateringseveld
Bij de plannen voor nieuwe wijken heeft de AVN reeds in een vroeg stadium aandacht voor de groene omgeving gevraagd. Het gaat dan met name om ecologische oeveraanleg en brede ecologische verbindingszones. In de nieuwe bestemmingsplannen voor Wateringseveld Noord is daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
Oud en Nieuw Vredenoord, hernieuwde buitenplaatsen langs de Vliet
Nieuw Vredenoord ligt aan de Vliet tussen de buitenplaatsen Oud Vredenoord en Hoornwijk. De bossen maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Belangrijke natuur dus. Het was dan ook even schrikken toen er een kapvergunning voor 463 bomen voorbij kwam. De Haagse politiek diende direct raadsvragen in en er circuleerde een alarmerend persbericht.
Plataan in de verdrukking
Bomen in particuliere tuinen maken onderdeel uit van ons gemeenschappelijke groene kapitaal in de stad. Maar de zorg voor die bomen ligt bij de eigenaar van de tuin en die heeft vaak geen budget of zelfs belang om de boom goed te verzorgen. Kunnen we daar in de toekomst rekening mee houden?
De toverhazelaar, een winterbloeier
Hoewel de toverhazelaar bij velen wel bekend is, blijkt er in onze bomenboeken nauwelijks of geen aandacht aan de plant te worden besteed. Wel kom je de familienaam Hamamelidaceae tegen, maar dan word je verder verwezen naar de Parrotia persica, de Perzische ijzerhoutboom. Daarbij maak je meteen kennis met de aparte bladvorm van die familie. Dat is dus een goed herkenningspunt. Merkwaardig genoeg wordt de Hamamelis zelf, de toverhazelaar, niet genoemd en besproken. Wellicht rekent men die tot de specifiek gekweekte tuinplanten die niet in een bomenboek thuishoren.