Home » Haagwinde

haagwinde-2017-3

Veranderingen in het Westbroekpark
Er is de afgelopen eeuw veel veranderd in het landschap van het Westbroekpark. Een kort overzicht van de historie en de nieuwe plannen die er momenteel gaande zijn.
Vergroening van een verdichtende stad
Niemand wil dat het groene hart van Nederland, de steeds maar krimpende groene zone tussen de steden Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam nog kleiner wordt. Aan de andere kant moeten er de komende jaren alleen al in de provincie Zuid-Holland 250.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Daan Zandbelt, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving sprak onlangs over de “quarter million question”. Daar willen we de laatste grote groengebieden, in de provincie, maar ook in onze eigen stad, niet voor opofferen. Ook de gemeente Den Haag is dit niet van plan. Dat wil wel zeggen dat er een planologisch conflict is bij de invulling van de stad: er moet verdicht worden, maar op een verantwoorde en zo groen mogelijke manier.
Bezuidenhoutseweg rond 1760
Paulus Constantijn la Fargue (1729-1782) was een telg uit de Haagse kunstenaarsfamilie la Fargue die zich bezig hield met het tekenen van stadsgezichten.
Oude theepot uit Japanse tuin gevist
In maart 2017 werd de watergang naast de Japanse tuin gebaggerd. Een activiteit die het Hoogheemraadschap van Delfland elke acht jaar uitvoert om de doorstroming van de watergangen te garanderen. Tot ieders grote verrassing kwam daarbij, vlak naast de brug, een theepot boven drijven.
Omgeving Madurodam mag best groener
Op 6 juli jl gaf een grote meerderheid van de gemeenteraad toestemming aan Madurodam om 6000 m2 uit te breiden in het achterliggende bos. Dat was echter alleen mogelijk nadat er afspraken waren gemaakt over voldoende compensatie voor het stuk bos dat verloren gaat. De AVN blijft kritisch meedenken om zoveel mogelijk natuur te behouden.
De essentaksterfte, een nieuwe epidemie ?
In de media verschijnen verontrustende berichten over het sterven van essenbomen in de Nederlandse bossen. Soms worden die berichten nogal overdreven alarmerend weergegeven, maar dat neemt niet weg dat de situatie zorgelijk is. De gebruikte naam voor deze essenziekte is ‘essentaksterfte’. Naar de verschijningsvorm van takken die afsterven.
Groene hoogbouw, succes of mislukking ?
De gemeente Den Haag denkt na over nieuwe hoogbouw voor de stad. Met een uitbreiding van de bevolking in het verschiet en een groot tekort aan woningen is het zaak om ruimte te zoeken voor nieuwe huisvesting. Dat zou in hoogbouw gevonden kunnen worden. Met een eigen Haagse stijl en veel groen. De vraag is of dat mogelijk is aan de kust.
Natuuravontuur
We schrijven 7 september 2017, duintuin Meijendel. Tegen de witte wolken met gefilterd zonlicht draait een ruiende buizerd zijn rondjes op zoek naar muizen.
Bouw en ecologie gaan vaak niet samen
In de Erasmuszone wordt tussen 2018 en 2021 een nieuwe duurzame woonwijk gebouwd: het Erasmusveld. De projectontwikkelaars adverteren met aantrekkelijke plaatjes. Wonen in het groen in een prachtige omgeving aan de rand van de stad. Maar onvermeld blijft dat voor deze stadsuitbreiding veel natuur en een honderdtal volkstuinen eerst moeten verdwijnen.
‘Oranje vlag’ vliegt volop in Meijendel
In de laatste atlas Dagvlinders van Nederland staat over de Keizersmantel (Argynnis paphia): “Sinds 1980 een verdwenen standvlinder”. Dat betekent dat hij zich in ons land niet meer voortplant; er worden hooguit nog zwervende individuen gezien. Maar in de duingebieden vinden we de keizersmantel weer terug. Kijkt u mee?
De taxus of venijnboom
Een geheimzinnige naaldboom uit een ver verleden. Met het herkennen van loofbomen hebben de meesten van ons weinig moeite. Vooral wanneer ze in blad staan, zijn ze meestal gemakkelijk te onderscheiden. De bladvormen helpen ons daarbij een handje. Bij de naaldbomen is dat echter anders.
Onderzoeksprojecten
Ten behoeve van actualiteiten in het Haagse groen voert de AVN regelmatig zelf onderzoek uit of laat dit door deskundige derden doen. Afgelopen half jaar waren er drie onderwerpen die daarvoor in aanmerking kwamen: