Home » “AVN, houd ons scherp !”

“AVN, houd ons scherp !”

Ook in het negentigste jaar van de AVN hebben de vrijwillige bestuurders en portefeuillehouders van de vereniging niet stilgezeten. Vooral de ontwikkelingen rond de Scheveningse Bosjes hielden de gemoederen flink bezig. Maar ook elders waren er grote en kleine plannen die onze aandacht nodig hadden. Het jaarverslag telt maar liefst 43 projecten waar we in het afgelopen jaar druk mee waren.

De AVN heeft zich in de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld tot een stedelijke groene lobbyorganisatie die actief meedenkt bij beleidsplannen en onderhoud van het groen in een ruime omgeving rond Den Haag. De portefeuillehouders zijn vooral bezig met communiceren hoe we onze leefomgeving zo groen en natuurlijk mogelijk kunnen houden. Dat vraagt om kennis van zaken. We zijn dan ook heel blij dat er steeds meer mensen met deskundigheid uit één van de benodigde vakgebieden aansluiten bij de vereniging. Die deskundigheid ligt zowel op het inhoudelijke vlak van ecologie, ornithologie, bosbeheer en straatbomen als op het juridische vakgebied voor de procedurele zaken.

Veel vergaderen
Grofweg kun je de werkzaamheden van de portefeuillehouders indelen in het kritisch meelezen bij beleidsontwikkelingen, communiceren over uitwerkings-plannen en het organiseren van eigen initiatieven. Het kritisch meelezen geldt vooral bij het toetsen van bestemmingsplannen, beleidsplannen en inrichtingsplannen waar groen bij betrokken is. De steden binnen de Randstad zijn aan het verdichten en dat betekent dat groene plekken in de stad kunnen worden bedreigd door bouwplannen.  Dat zien we terug in de Haagse beleidsplannen ‘Ruimte voor de Stad’ en de ‘Agenda Groen’ die we het afgelopen jaar zeer kritisch gevolgd hebben. Reguliere aandacht krijgen de verschillende bestemmingsplannen die elke tien jaar worden herzien. Veel tijd gaat zitten in het meedenken en communiceren over uitwerkingsplannen. Samen met wijkverenigingen en andere belangengroepen schuiven we bij elkaar aan tafel om te overleggen. Meestal voor gemeentelijke zaken, maar soms ook bij de provincie of bij particuliere plannenmakers. Reguliere besprekingen over de grote groengebieden zijn er met een frequentie van eens per jaar tot elke zes weken. Die overleggen hebben soms verschillende namen als klankbordgroep of gebruikersforum.

Eigen onderzoek
De AVN vergadert niet alleen, maar doet ook eigen onderzoek. Het gaat dan om het in beeld brengen van de natuurkwaliteit van een plangebied. We inventariseren de plekken in kwestie en maken daar een goede presentatie van met een brochure. Afgelopen jaar hebben we een inventarisatie gedaan voor de groene steppingstone tussen Stokroosveld en Daal en Bergselaan, een ecologisch advies geschreven voor de moutainbikeroute in de Uithof, een natuurtoets gemaakt voor het bosgebied achter Madurodam en het probleem van woekerende exoten aangekaart. Het zijn deze ondersteunende initiatieven die heel veel resultaat hebben m.b.t. natuurbescherming in de stad. Een mooie brochure en goede presentatie brengen duidelijk in beeld waar we het over hebben. We zorgen er altijd voor dat de onderzoeksresultaten bij de wethouder en de politieke partijen terecht komen. En Haagwinde wordt goed gelezen tot in vele uithoeken van de regio. Ook daarmee heeft de AVN direct invloed op het beleid.

Compromissen
Invloed uitoefenen betekent echter niet dat de plannen worden weggestemd. Het resultaat van onze inspanningen is terug te vinden in een bijgesteld plan. In de Uithof is de mountainbikeroute aangepast om kwetsbare natuur te ontzien, over het Stokroosveld wordt nog intensief onderhandeld en bij Madurodam is een compromis bereikt met een sterk gereduceerd uitbreidingsplan waar de gemeenteraad zich nog over moet uitspreken. De woekering van de Japanse Duizendknoop wordt dankzij de AVN aan banden gelegd door een aannemer uit Friesland die onze oproep in Haagwinde onder ogen kreeg en een milieuvriendelijke oplossing aandroeg voor het probleem. Ook in de gemeente Rijswijk is onze portefeuillehouder actief om het gemeentelijk groenbeleid te beïnvloeden. Rijswijk is bezig met een inhaalslag met betrekking tot ecologisch beheer en zowel wethouder als beleidsambtenaren zijn enthousiast over de contacten en de adviezen van de AVN.

Dat houdt ons scherp !

Dat de inspanningen van de AVN goed gewaardeerd worden, blijkt uit de goede contacten die we op alle fronten met bestuurders en beleidsmakers hebben. De nieuwe directeur Stadsbeheer van Den Haag maakte direct een afspraak om kennis te maken. “Het is fijn dat er kritische meedenkers voor ons werk zijn”, liet hij weten. “Dat houdt ons scherp.”  “Binnen Stadsbeheer werken allemaal mensen met hart voor hun vak, maar zonder overleg en kritische samenspraak met de burgers kunnen we ons werk niet goed doen.”   De AVN is voorlopig nog niet klaar met communiceren.