Home » 352 vrachtwagens met zand

352 vrachtwagens met zand

Madurodam gaat voor haar uitbreiding het hele gebied dat zij erbij krijgt afgraven, tot op de zogeheten ecowal. Dat levert volgens de stukken die we zagen bij de vergunning 352 vrachtwagens zand op: 7030 kubieke meter wordt afgevoerd.

Deze grond is eigenlijk publiek eigendom, het terrein wordt immers verpacht aan Madurodam. Duinzand mag de zeereep niet verlaten. Kennelijk geldt dat helaas niet voor zand verder het binnenland in. In een bezwaarschrift tegen de recente kapvergunning voor het gebied deed de AVN twee voorstellen om het vrijgekomen zand ter plekke te benutten. Daar kwam helaas geen reactie op van de gemeente. We blijven er aandacht voor vragen.

 

De AVN heeft voorgesteld een lage richel langs de gehele Teldersweg aan te brengen. Dat zou het bandengeluid van het verkeer, sterk verminderen in het omliggende gebied. Ook zou het zand kunnen worden gebruikt op het voorplein. Daar liggen veel kabels en leidingen, die het moeilijk maken daar te vergroenen. In 2016 werden de bloembakken die er stonden en die nota bene aangegeven stonden op de kaart van het toenmalige bestemmingsplan, door Madurodam weggehaald. Sindsdien is het een voor voetgangers gevaarlijke steenvlakte, en ook weinig duurzaam. Wij wachten op het inlossen van de belofte de vlakte tijdelijk te vergroenen. Er zijn nog meer opties in de omgeving. Gedacht kan worden aan vooroevers bij de Waterpartij.

 

Of aan herstel van de zogeheten 72 trapjes. Het duin is ter plaatse tijdens de Tweede Wereldoorlog afgegraven. De 72 trapjes waren een uitzichtpunt op de hoek van Ver-Huëllweg en Haringkade. Het was zeer populair, de schilders van de Haagse School schilderden er het uitzicht op het Kurhaus, menig Hagenaar en Scheveninger bezocht het en een enkeling raakte er zelfs verloofd. Er bestaan nog veel briefkaarten van, met ‘Groeten uit de Scheveningse Bosjes’. Bij dit plan zijn wel veel kanttekeningen te plaatsen. Als je het nu wilt herstellen, gaat dat ten koste van het in zeventig jaar weer teruggegroeide bos.

 

Tekening: Jaap Lemstra