Home » 27 broedvogelsoorten en 145 nesten bij Cartouche

27 broedvogelsoorten en 145 nesten bij Cartouche

Afgelopen voorjaar heeft onze vogeldeskundige Adri Remeeus een broedvogelinventarisatie gedaan rondom het sportpak van Cartouche in Leidschendam.

Tussen medio maart en medio juli heeft hij in dit areaal 27 verschillende vogelsoorten met in totaal 145 territoria waargenomen. Een territorium wordt vastgesteld aan de hand van de zangposten van de vogels. Na invoering van de gegevens van tien bezoeken produceert een computerprogramma van Sovon per soort een stippenkaart waarop vrij nauwkeurig de nestplaatsen in beeld worden gebracht. Deze inventarisatie heeft de AVN laten uitvoeren om de natuurwaarde van het terrein in beeld te brengen. Cartouche wil uitbreiden en heeft een projectontwikkelaar in de arm genomen die naast nieuwe sportvelden ook woningbouw zal realiseren. Dat mag niet ten kostte gaan van broedgebieden. Aan de hand van de stippenkaarten maakt de AVN een advies voor zowel de ontwikkelaar als de gemeente Leidschendam-Voorburg om aan te geven waar wel en waar niet gebouwd kan worden.Tussen medio maart en medio juli heeft hij in dit areaal 27 verschillende vogelsoorten met in totaal 145 territoria waargenomen. Een territorium wordt vastgesteld aan de hand van de zangposten van de vogels. Na invoering van de gegevens van tien bezoeken produceert een computerprogramma van Sovon per soort een stippenkaart waarop vrij nauwkeurig de nestplaatsen in beeld worden gebracht. Deze inventarisatie heeft de AVN laten uitvoeren om de natuurwaarde van het terrein in beeld te brengen. Cartouche wil uitbreiden en heeft een projectontwikkelaar in de arm genomen die naast nieuwe sportvelden ook woningbouw zal realiseren. Dat mag niet ten kostte gaan van broedgebieden. Aan de hand van de stippenkaarten maakt de AVN een advies voor zowel de ontwikkelaar als de gemeente Leidschendam-Voorburg om aan te geven waar wel en waar niet gebouwd kan worden.