Home » 23 april jaarlijkse ALV

23 april jaarlijkse ALV

Op zaterdag 23 april aanstaande houdt de AVN haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Wij hadden daarvoor een locatie gereserveerd, maar dat ging te elfder ure niet door. Wij zoeken naarstig naar een alternatieve locatie. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. De vergadering begint om 10.30 uur en duurt tot 12.30 uur. We nodigen u na de ALV uit voor de lunch en aansluitend een lezing. Piet Jonker, voorzitter van de Stichting Duinbehoud, houdt na de lunch een lezing met als titel ‘Behoud de duinen’. Welke bedreigingen zien we op de duinen afkomen, zoals zeespiegelstijging, stikstofemissie, toenemende recreatiedruk, welke kansen/mogelijkheden zijn er die dreigingen te pareren.

Klink hier voor de jaarstukken

Agendapunt: statuten
Er is nieuwe wetgeving van kracht geworden die voor de AVN betekent dat zij haar statuten zal moeten wijzigen. Op de ledenvergadering van 23 april staat dit dan ook op de agenda. Voor een Statutenwijziging is een tweede ALV nodig. Daarom roepen wij de leden ook op voor een extra digitale ALV op 20 juni om 20 uur met als enige agendapunt de Statutenwijziging.

Meer informatie
Alle stukken zullen tijdig, dus uiterlijk 23 maart te vinden zijn op de website: www.avn.nl/jaarstukken-2021. Wij houden u graag ook per e-mail op de hoogte maar wij mogen u geen nieuwsbrief sturen als u zich daarvoor niet apart heeft opgegeven op de AVN website!

Opgeven verplicht, in ieder geval vóór 17 april!
Opgeven voor de ALV is verplicht, vanwege de lunch, maar ook om u te kunnen benaderen voor de locatie en indien onverhoopt toch weer coronamaatregelen afgekondigd worden. Mailen naar: info@avn.nl (of bellen: 070-33 88 100).