Home » 6 maart 2023 – Brief aan de gemeente: boerenprotest op 11 maart niet in Zuiderpark

6 maart 2023 – Brief aan de gemeente: boerenprotest op 11 maart niet in Zuiderpark

Uit de media maken wij op dat er op zaterdag 11 maart a. s. een boeren protestdemonstratie in het Zuiderpark gehouden gaat worden. Zo goed als zeker zal er sprake zijn van een groot aantal luid claxonnerende zware trekkers. Met even grote waarschijnlijkheid zal daardoor schade aan de flora en fauna in het Zuiderpark worden aangericht.

 

Met deze brief dringen de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ’s Gravenhage e. o. (AVN) en de Vereniging voor Vogelbescherming ’s Gravenhage e. o. (HVB) er op aan geen toestemming voor deze demonstratie te verlenen. Indien u toch besluit of heeft besloten een vergunning te verlenen gaan wij er vanuit dat u ervoor zorgt dat schade aan de natuur wordt voorkomen. Er is op basis van eerdere boerendemonstraties reden om te veronderstellen dat het gedrag van de demonstranten fel zal zijn en het lawaai enorm. Bij eerdere boerenprotesten werd het Malieveld vernield. Wij vrezen dan ook grote schade voor de natuur in het Zuiderpark.

 

Het Zuiderpark is vergeleken met het Malieveld een veel waardevoller en omvangrijker groengebied. Het park neemt een belangrijke plaats in als we aan Den Haag als ‘groene stad’ denken. Het 100 jarige volkspark heeft een bijzondere flora en fauna. Niet alleen de grasvelden, maar ook de struiken en bomen worden door de voorgenomen demonstratie bedreigd. De nu al bloeiende voorjaarsbloemen, zoals krokussen en andere stinzenplanten, dreigen te worden vernield. Dit alles ten nadele van de gewoonlijke bezoekers van het park. Maar ook de vogels worden bedreigd. Soorten als de grote bonte specht, kool en pimpelmees, vink, winterkoning en heggenmus zijn bezig hun broedterritoria te vestigen. Denk ook aan de reigers die – net als bosuilen – vroeg broeden. Ze zijn dan extra kwetsbaar voor verstoring door lawaai. Dat geldt ook voor vogels die al jongen hebben, zoals de bosuil (die hebben in maart meestal al jongen). Zware voertuigen bedreigen bovendien het bodemleven. Tractoren wegen tussen de 6000 en 10.000 kilo. Doordat de grond inklinkt kan een aantal vogelsoorten niet meer bij voedsel komen waardoor hun jongen dreigen te sterven. Deze schade is niet eenvoudig te herstellen. Vanuit natuurbeschermingsoogpunt achten wij het Zuiderpark dus volstrekt ongeschikt als locatie voor een grootschalige, lawaaiige demonstratie van boeren, zeker met trekkers.