Home » 17 februari 2023 – Brief aan gemeente over behoud kapvergunning voor achtertuinbomen

17 februari 2023 – Brief aan gemeente over behoud kapvergunning voor achtertuinbomen

De gemeenteraad heeft onlangs besloten te bezuinigen door kapvergunningen voor achtertuinen af te schaffen. De AVN is van mening dat de gevolgen van dit besluit onvoldoende doordacht zijn. De kapvergunning is namelijk het enige middel dat de gemeente heeft om bomen in tuinen te beschermen of een eventuele herplant te eisen. Daarom legt de AVN u alternatieve voorstellen voor. Bomen zijn belangrijk We schreven u al eerder over het belang van bomen, vooral oude bomen (Brief aan College en Raadsleden van 18 december 2022 ). Voor onze gezondheid, voor insecten en vogels, voor de opvang van water en het broeikasgas CO 2. Bomen helpen klimaatverandering te voorkomen, en de daaruit voortvloeiende hittestress en wateroverlast te verminderen. Bomen zijn heel belangrijk voor de leefbaarheid en natuur in versteende wijken. En bomen doen het in een tuin vaak beter dan gemeentebomen die langs wegen en in de bestrating van het trottoir staan. Daarom dragen bomen in tuinen bij aan het groene kapitaal van alle bewoners van onze gemeente. Ook de coalitie geeft hoog op van het belang van bomen. In het coalitieakkoord staat juist dat men het kroonoppervlak van bomen wil vergroten. Daarom heeft het ons verbaasd dat men de kapvergunning in achtertuinen wil afschaffen. Waarom Omdat Rotterdam dat heeft gedaan Maar daar hebben bewoners er al weer spijt van. En die stad heeft van twaalf grote Nederlandse steden het minste groen. Geen goed voorbeeld dus. Andere steden, zo als Amsterdam, hebben wel een kapvergunning. Die is wel veel duurder dan hier. Dat kan dus ook. Bomen zijn belangrijk, maar zonder kapvergunning kunnen ze te gemakkelijk word en gekapt.

Klik hier voor een overzicht van de illustraties bij de brief »