Home » 1 februari 2024 – zienswijze bestemmingsplan Nieuw Vredenoord

1 februari 2024 – zienswijze bestemmingsplan Nieuw Vredenoord

De AVN is van mening dat met de voorgestelde inrichting van het gebied, dit de facto verandert van een NNN gebied in een villapark. Hierdoor ontstaat onacceptabele versnippering en verstoring van de natuur. Bij het ontwerp lijkt te zijn uitgegaan van het gewenste aantal woningen, in plaats van natuurwaarden. Er is geen rekening gehouden met het provinciale compensatiebeleid bij grote ingrepen in een NNN gebied. Daarom zullen er na de geplande massale kap veel te weinig bomen worden herplant binnen het gebied. Ook is er bij het ontwerp geen rekening gehouden met door de provincie vastgestelde natuurdoeltypen voor dit NNN gebied. 1. Landgoed of villapark In haar reactie op de zienswijze van de AVN op het voorontwerp bestemmingsplan geeft de gemeente zich veel moeite om te weerspreken dat het landgoed dat de initiatiefnemer wil ontwikkelen de kenmerken heeft van een villapark. Ze realiseert zich kennelijk terdege dat de transformatie van een Natuur Netwerk Nederland (NNN) gebied naar een villapark volkomen onacceptabel zou zijn. Maar dat gaat de facto gebeuren als de plannen ongewijzigd zouden worden uitgevoerd. En daarmee wordt een onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland vernietigd. Wij gaan geen semantische discussie aan met de gemeente over het begrip ‘landgoed’. We hanteren in deze zienswijze de benaming ‘landgoed/villapark’: ‘landgoed’ zoals de gemeente het noemt, ‘villapark’ wat het daadwerkelijk is.