Home » Visie AVN

Visie AVN

Doelstellingen

De AVN stelt zich al 90 jaar ten doel om de kwaliteit van het groen in Den Haag en randgemeenten te behouden. Daar toe wordt met een kritisch oog gekeken naar de ontwikkelingen op grote en kleine schaal.
In 1926 leverde dat het behoud van de natuur in Het Wapendal op.

Kwaliteit in soorten
De kwaliteit van groen kan echter sterk uiteenlopen en toch aan de voorwaarden  voldoen. Dat is afhankelijk van het soort groen dat we nastreven.
De duinen vragen een ander beheer dan een landgoed of een buurtpark. Kwaliteit heeft ook nauwe samenhang met het gebruik van het groen.

De doelstelling komt dan ook neer op behoud van de groene kwaliteit in de breedste zin van het woord.
De AVN ziet Den Haag graag als


GROENE WERELDSTAD AAN ZEE

Wat doen we om de doelstelling na te streven:

 • Toetsen van de aanvragen voor kapvergunning in Den Haag
 • Beoordelen van bestemmingsplannen gemeente
 • Volgen van de ontwikkelingsvisies gemeente
 • Beoordelen van beheerplannen groengebieden
 • Volgen van de streekplannen provincie Z-H
 • Volgen van de regionale plannen Stadsgewest Haaglanden
 • Adviseren van groeninitiatieven gemeenteraadsfracties

Activiteiten daarvoor zijn:

 • Bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten
 • Aanzitten in klankbordgroepen
 • Schrijven van zienswijzen en bezwaarschriften
 • Inspreken in de gemeenteraad of Provinciale Staten
 • Ontwikkelen van eigen landschapsvisies
 • Meewerken in het groen als vrijwilliger
 • Public Relations uitdragen tijdens groene evenementen