Home » Boomnieuws » Vestaweg kap 30 bomen t.b.v. waterberging

Vestaweg kap 30 bomen t.b.v. waterberging

Geplaatst op
Ten behoeve van compensatie van waterberging is er voor de Vestaweg (Binckhorst) een kapvergunning aangevraagd voor 30 diverse bomen (omtrek 30-320 cm)

Dit terrein grenst aan de begraafplaats St Barbara en is hiervan afgescheiden door een slootje van anderhalve meter breedte. Ter plaatse de situatie in ogenschouw genomen. Aan de hand van de ontwerptekening en de boominventarisatie kon goed bepaald worden wat de impact van de kap zal zijn. Hierbij werd duidelijk dat met het ontwerp van de nieuwe waterlijn (beschoeiing) rekening was gehouden met de meest waardevolle bomen. De groenbeheerder van stadsdeel Laak heeft erop aangedrongen om zoveel mogelijk bomen te sparen. De AVN zag nog mogelijkheden voor extra behoud van een fraaie veldesdoorn, die nu net binnen de kaplijn staat. Bij terugkoppeling naar het ontwerpbureau bleek dat helaas toch niet mogelijk. Aangezien de waterberging zeer noodzakelijk is en een verbrede vijverpartij ook een aanwinst voor de omgeving is, zien we geen aanleiding om tegen de kapaanvraag bezwaar aan te tekenen. De te kappen bomen worden royaal gecompenseerd. Op advies van de AVN wordt nog onderzocht of de hulstbomen verplant kunnen worden.