Home » NIEUWS » Verbazing en teleurstelling over opoffering laatste groene ruimte van de Vlietzoom

Verbazing en teleurstelling over opoffering laatste groene ruimte van de Vlietzoom

Inmiddels ex-wethouder van Asten heeft onlangs in een brief aan de commissie ruimte een van de laatste stukken groen ‘weggegeven’. Er staat namelijk een passage in waarin wordt gesteld dat het behoud van de open gebieden langs de Vliet, met betrekking tot de drie en vijf polderslagen, niet aan de orde is vanwege de grote maatschappelijke opgaven in de Vlietzone. Dit vindt de AVN niet acceptabel en met ons, hopen wij, de provincie Zuid-Holland. Hiermee wordt namelijk de laatste resterende groene ruimte van de Vlietzoom opgeofferd aan andere belangen.

 

De AVN heeft juist in maart een voorstel gedaan voor de ontwikkeling van een natuur- en recreatiegebied in het noordelijk deel van de Vlietzoom. Dit gebied, hetzelfde als de eerder genoemde ‘vijf polderslagen’, is de enige locatie waar het cultuurhistorische polderlandschap nog onaangetast is. Het voorstel van de AVN omvat de ontwikkeling van zoombos om het zicht op lelijke randen te ontnemen (de A4 en een bedrijventerrein), met behoud van het weidse uitzicht over het historische polderlandschap. Hiermee zou Den Haag kunnen voldoen aan de provinciale bossenstrategie, waarin de aanleg van bos tussen stad en land gecombineerd wordt met recreatiemogelijkheden.

 

Het voorstel van de AVN komt tegemoet aan de dringende behoefte van de inwoners van Den Haag aan meer groene open ruimte voor recreatie en natuurbeleving. Deze behoefte is ontstaan als gevolg van de stadsverdichting in Den Haag. Bovendien sluit het voorstel naadloos aan bij het Toekomstbeeld Vlietzone van de provincie, dat inmiddels door vrijwel alle betrokken partijen wordt onderschreven. Het is een initiatief dat zowel recht doet aan de waarde van de Vlietzone als natuurgebied als aan de wensen van de Haagse bevolking.

 

Het besluit van wethouder Van Asten om de open gebieden langs de Vliet niet te behouden en daarmee het voorstel van de AVN terzijde te schuiven, roept vragen op over de belangenafweging en de prioriteiten van het stadsbestuur. Het opofferen van de laatste groene ruimte van de Vlietzoom aan andere maatschappelijke opgaven lijkt geen recht te doen aan de waarde van natuur en groen in de stad.

 

De AVN roept het nieuwe bestuur van de gemeente Den Haag op om het belang van het behoud van groene open ruimte, met name in de Vlietzone, serieus te nemen. Het is van groot belang dat de laatste resterende groene ruimte bewaard blijft en niet verloren gaat aan de druk van verstedelijking. In Haagwinde 3 van dit jaar zult u meer over dit plan kunnen lezen.