Home » uitgave

Meer bomen en struiken

“Ergens in het land loopt een weg. Die weg is er nog. Aan weerszijden daarvan waren bomen geplant en zo maakte die weg deel uit van een mooi stukje landschap. Nu is daar een kale vlakte. Wat is er gebeurd? Tegen één van die bomen had iemand zich doodgereden. Zeer waarschijnlijk onder invloed en met veel te hoge snelheid. Er werd niet gekozen voor snelheidscontrole of andere maatregelen. Nee, het was eenvoudiger de bomen om te zagen en dan maar meteen allemaal. Bomen zijn onze echte hulp in de strijd tegen te veel koolzuur, stikstof en fijnstof in ons leefmilieu. Laten we er daarom extra zuinig mee omgaan.”

Meer bomen en struiken

“Ergens in het land loopt een weg. Die weg is er nog. Aan weerszijden daarvan waren bomen geplant en zo maakte die weg deel uit van een mooi stukje landschap. Nu is daar een kale vlakte. Wat is er gebeurd? Tegen één van die bomen had iemand zich doodgereden. Zeer waarschijnlijk onder invloed en met veel te hoge snelheid. Er werd niet gekozen voor snelheidscontrole of andere maatregelen. Nee, het was eenvoudiger de bomen om te zagen en dan maar meteen allemaal. Bomen zijn onze echte hulp in de strijd tegen te veel koolzuur, stikstof en fijnstof in ons leefmilieu. Laten we er daarom extra zuinig mee omgaan.”

AVN brochure Vlietweiden – 2024

Geplaatst op

Plan Vlietweiden belicht hoe een gebied van bijna 20 hectare ongerepte polder in de Vlietzoom kan worden omgevormd tot een waardevol natuur- en recreatiegebied. In de langlopende discussie over de toekomst van de Vlietzoom, waarin verschillende belangengroepen verwikkeld zijn, vreest de AVN dat de natuur het onderspit zal delven. Om het laatste stuk ongerept poldergebied […]

Kunsttentoonstelling helaas voorbij. Geen nood, u kunt de catalogus nog bestellen!

De AVN jubileumkunsttentoonstelling ‘Ode aan de natuur in Den Haag en omgeving’, was tot en met 26 september in de Haagse Kunstkring (HKK) te zien. Er kwamen bijna 600 bezoekers. Na 95 jaar inzet van de AVN voor natuurbescherming hebben we gevierd wat de natuur ons heden ten dage te bieden heeft! Op onze oproep aan kunstenaars om werk te maken gericht op de natuur in en om Den Haag werd enthousiast gereageerd. Het mooie resultaat staat ook in de catalogus.