Home » nieuwsbrief » Tuinvlindertelling 2 t/m 4 augustus

Tuinvlindertelling 2 t/m 4 augustus

Het gaat slecht met de vlinders, bijen en andere insecten in Nederland, terwijl ze zo belangrijk zijn voor de natuur. Uit onderzoek blijkt dat er steeds minder zijn. Daar moeten we iets aan doen!

 

Daarom houdt De Vlinderstichting ieder jaar de tuinvlindertelling. Dankzij deze jaarlijkse telling ontstaat een beter beeld van de toestand van de natuur in stad en dorp. Die informatie is belangrijk, want dagvlinders reageren snel op het milieu en op klimaatverandering.

 

De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens over vlinders, zodat ze nog beter beschermd kunnen worden. Ieder jaar organiseert de vlinderstichting een telweekeinde. Dit jaar is dat van twee tot en met vier augustus.

 

U kunt op de website van de stichting een herkenningskaart downloaden waarmee makkelijk vlinders herkend kunnen worden. Vlinders zijn vooral actief tussen 11 uur ’s ochtends en 3 uur ’s middags. Dat is dus het beste moment om te tellen. Wordt het warmer dan 30 graden? Dan kan je het telmoment beter even aanpassen en net zoals de vlinders een siësta doen. Tellen kan dan het beste voor of na het warmste moment van de dag: voor 13 uur of na 15 uur, maar niet later dan 18 uur.

 

Een speciaal weekeinde waarin de tellingen gebeuren helpt om de tellingen van verschillende jaren beter met elkaar te kunnen vergelijken.

 

Veel telplezier!