Home » Boomnieuws » Sportcampus Zuiderpark

Sportcampus Zuiderpark

Geplaatst op
Op 21 januari was overleg over het definitief ontwerp van de 2e fase Sportcampus Zuiderpark. De AVN wordt steeds heel nadrukkelijk betrokken bij dit overleg.

Deze 2e fase betreft voornamelijk de herinrichting van het terrein rond het campusgebouw. Hierbij is de realisatie van de nodige parkeerplaatsen een heel belangrijk element.
Door het schrappen van een ondergrondse parkeergarage, na het afhaken door Vestia, moet deze voorziening bovengronds komen. Dit kost veel ruimte en bomen.
Bij het vorige overleg van 5 november heb ik al enkele vragen gesteld en suggesties gedaan voor behoud van een aantal bomen, die genomineerd waren voor kap. Deze vragen heeft de gemeente onderzocht op haalbaarheid en zijn op 21 januari verder besproken. Op mijn nadrukkelijk verzoek blijft een prachtige abeel gehandhaafd. Ook worden 8 mooie, jonge en bijzondere eiken ( omtrek 55 cm) verplant. In het plan was al voorzien om ook 34 jonge moeraseiken en 14 halfwas lindes te verplanten. Verder worden verspreid over het terrein nog ca 5 bomen behouden. Belangrijk discussiepunt  vormde de kap van een volwas rode beuk, omtrek 198 cm, die in een zichtlijn stond en een probleem vormde voor het ontwerp. Ook de groenbeheerder had hier bezwaar tegen. Afgesproken is toen om onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid van verplanten.
Het overleg vond nu plaats in een positieve sfeer.