Home » wandelroute zweth

10. ‘t Woudt

Aan het eind van het pad kruist de provinciale weg. We volgen het parallel liggende fietspad linksom  naar ‘t Woudt.  Na  500  meter  slaat  de  weg linksaf  naar  het  dorpje zelf.  We  komen  aan  in  het kleinste dorp van Nederland. Er wonen maar 35 mensen.  Hier  lijkt  de  tijd  100  jaar  te  hebben  stilgestaan. Voor […]

9. Kassen

Ter  hoogte  van  de  molen  kunnen  we  de  grasdijk af en komen op de werkweg van het aangrenzende kassencomplex. In de zomer staat hier een kastje waar snoeptomaatjes en andere verse smakelijkheden te koop zijn. Een aanrader om de smaak van de streek ook op de tong te proeven.

8. Groenedijkse poldermolen

Om  de  hoek  van  de  Molensloot  zien  we  in  de verte  opeens  de  naamgever  van  dit  water opdoemen.  De  Groeneveldse  poldermolen,  een  stenen grondzeiler. die nog steeds dienst doet als gemaal, zij het dat ernaast ook wat elektrische hulpkrachten staan opgesteld om er zeker van te zijn dat de uitmaalcapaciteit voldoende is. De molen doet […]

7. Verzwaarde dijk

Delfland heeft afgelopen winter dijkverzwaring toegepast  langs  de  Zweth.  Vooral  op  plekken waar geen vooroever aanwezig is, was het nodig om de  kades  te  verstevigen  en  op  te  hogen  met  klei.  In februari  lag  de  zwarte  blubberlaag  nog  uit  te  harden. Het uitgespaarde graspad onder aan de dijk was zompig nat van het uitzakwater en […]

6: Wandelpad graskade

Achter  de  inlaat  van  de  calamiteitenberging  gaat  onze  route  rechtdoor over het wandelpad van de graskade. Achter het weiland hebben we aan de linkerkant zicht op het middeleeuwse dorpje ‘t Woudt. In het weiland zelf zien we her en der verhogingen in het landschap. Dat zijn de resten van oude terpen waarop in de 14e […]

5: Inlaat calamiteitenberging

Aan  het  eind  van  deze  Zwethkade lopen  we  tegen  de  inlaat  van  de calamiteitenberging  aan.  In  2008  heeft Delfland  in  de  Woudsepolder  een  noodopvang  voor boezemwater  gecreëerd.  Als het  waterpeil  tijdens  intensieve  regenperiodes  snel  stijgt  en  de  Zweth  dreigt over te lopen dan biedt deze polder tijdelijk opvang aan het wateroverschot. Sinds de opvang in […]

4: Zwethkade Zuid

Langs  de  Zwethkade-Zuid  vinden  we  nog  veel glastuinbouw   maar  ook  enkele  historische boerderijen. Langs het water liggen oude geriefbosjes en rietoevers. Vroeger gebruikt als gebruikszone voor klein  vee,  aanlegplaats  en  hakhoutbosjes.  Nu  een prachtige  natuurvriendelijke  oever  met rietkraag  en  draszone,  waar  ook  nog  her en der een privésteiger dienst doet.

3: Zweth

De  Zweth  is  een  van  de  hoofdkanalen  in  het boezemwater van Midden-Delfland. Het waterpeil ligt hier op NAP-hoogte en heeft rechtstreeks verbinding met de Vliet in Delft. Historisch waren deze kanalen  belangrijk  voor  het  vervoer  over  water.  Nu worden ze voornamelijk gebruikt door recreatievaart. Maar het belangrijkste doel is de afvoer van water uit de […]

2: Zwethzone

Vlak  achter  het  viaduct  staan  we  direct  in  de nieuwe Zwethzone. Een nieuw recreatie natuurgebied dat mooi aansluit bij de bestaande natuurzone rond de Zweth. Recht voor ons uit zien we het  gemaal  van  Delfland  dat  het  water  van  de  polder Wateringse Veld uitmaalt op de Zweth. We gaan linksaf en daarna rechts de brug […]

1: Start aan de rand van Wateringseveld

We starten aan de rand van Wateringse Veld bij het parkeerterrein achter de Sylvain Poonsstraat. De eerste vierhonderd meter voeren over het nieuwe fietspad  dat  tussen  de  industrieterreinen  doorloopt richting viaduct onder de Wippolderlaan door.