Home » Reacties op kapaanvragen

Reacties op kapaanvragen

De AVN reageert regelmatig op gepubliceerde kapaanvragen. Sinds de nieuwe wet op de omgevingsvergunning in 2010 van kracht is, kan er geen zienswijze meer worden ingediend, maar uitsluitend bezwaar worden gemaakt op een verleende kapvergunning. Boomdeskundige Bas Steenks neemt daarom altijd contact op met de groenbeheerder van het betreffende stadsdeel om, zodra de aanvraag gepubliceerd is een overleg aan te vragen. Op deze manier is het toch mogelijk om de kapaanvraag in een vroeg stadium te beoordelen. Indien AVN en groenbeheerder niet tot overeenstemming komen, wordt er bezwaar gemaakt op de verleende vergunning. Dat bezwaar dient dan voor de onafhankelijke adviescommissie bezwaar van de gemeente Den Haag. Binnen de bezwaarperiode van 6 weken wordt een hoorzitting gehouden. Het advies van de commissie is niet bindend, maar de gemeente houdt zich er vaak wel aan.

De inspanningen van Bas Steenks hebben wisselend succes. Uiteenlopend van het weigeren van een kapvergunning tot het aanpassen of compenseren van het gekapte aantal bomen. De overleggen met de groenbeheerders zijn constructief en het advies en de deskundigheid van Bas Steenks worden meestal als second opinion gebruikt.

Heeft u vragen over bomen in de stad die bedreigd worden door een kapaanvraag, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de AVN 070-33.88.100 of mail naar info@avn.nl