Home » U heeft gezocht op 0 » Pagina 2

Stikstofemissie en biodiversiteit deel II

In mijn artikel in de vorige Haagwinde belichtte ik een aantal gevolgen van stikstofemissie voor de biodiversiteit. In dit vervolgartikel ben ik op zoek naar oplossingen. Als we niets doen zal de biodiversiteit steeds verder wegzakken. En er zijn ook op lokaal niveau mogelijkheden om bij te dragen aan herstel. Kleine herstelprojecten kunnen veel betekenend zijn.

Beroep Bestemmingsplan Westmade Noord

Nog maar zelden zoekt de AVN haar toevlucht tot het maken van een beroepschrift voor de Raad van State, maar voor de procedure van het Bestemmingsplan Westmade Noord van de gemeente Westland zagen we ons genoodzaakt om dat toch te doen.

De bomen en het bos zijn cool

Volgens onderzoek van TNO heeft Den Haag het sterkste hitte-eiland effect van alle Nederlandse steden.
En met de klimaatverandering wordt het nog warmer.

Boom in de achtertuin

Tot voor kort gebeurde het regelmatig dat grote bomen op binnenterreinen van bouwblokken gemakkelijk een kapvergunning kregen omdat de boom teveel schaduw gaf. Daar kijken we tegenwoordig anders tegenaan.

Bomen van de Mient

Tussen de Laan van Eik en Duinen en de kruising Thorbeckelaan is voor de Mient een herinrichting ontwikkeld met grote invloed op de groene omgeving. Belangrijkste aanleiding is de rioolvervanging maar tegelijk probeert de gemeente een oplossing te zoeken voor het grote gebrek aan parkeerplaatsen in de buurt. Verder spelen problemen in het bomenbestand een rol. De Mient is een fraaie groene laan maar bij controle van de bomen bleken er nogal wat mankementen aanwezig die op korte of langere termijn echte problemen gaan vormen.

De hondjes van de freule

Over de historie van het landgoed Clingendael is reeds veel geschreven en zeker ook over de periode dat de familie Van Brienen eigenaar was van deze buitenplaats. Marguerite Mary baronesse Van Brienen was de laatste van deze tak (1871-1939). Dit artikel beperkt zich tot de lange reeks honden van de baronesse – freule Daisy – die allemaal een graf met zerk kregen in haar riante achtertuin.

De Wollemi pine (Wollemia nobilis)

Niet inheems en ook niet Europees, maar de Wollemi pine is wel een heel belangrijke boom. Er is slechts één plekje op aarde waar hij van nature voorkomt en waar hij pas in 1994 werd ontdekt.

De paraboolduinwandeling

Tussen Scheveningen en Den Haag ligt een groot paraboolduin dat inmiddels doorkruist wordt door wegen, kanalen en trambanen. Maar het oorspronkelijke duinlandschap kunnen we nog steeds terugvinden. Vijf duintoppen vormen een halve cirkel met daartussenin een duinvlakte waar we nu het Westbroekpark vinden. Trek je wandelschoenen aan en loop met ons mee om de geschiedenis […]

Wandelroute langs de zweth

Aan de zuidrand van de vinexwijk Wateringse Veld raakt de stad aan het historische landbouwgebied van Midden-Delfland. Twee totaal verschillende landschappen gescheiden door de drukke Wippolderlaan. Achter de weg ligt een nieuw natuurgebiedje: de Zwethzone. Dat sluit mooi aan bij de achterliggende Woudsepolder waar natuur, land- en tuinbouw, waterberging en historie hand in hand gaan. […]