Home » Boomnieuws » Ontwikkeling tramtrace Norfolkterrein

Ontwikkeling tramtrace Norfolkterrein

Geplaatst op
Voor de ontwikkeling van dit tracé wordt een adviesgroep opgestart. Voor een algemene informatiebijeenkomst op 3 juni jl. ontving de AVN een uitnodiging.

Hier werd uitleg gegeven over de noodzaak van een nieuw tracé en over het functioneren van de adviesgroep. Op 24 juni volgde de eerste bijeenkomst van de Adviesgroep. Er is nog geen duidelijkheid welk tracé gevolgd gaat worden. Er zijn verschillende mogelijkheden: via het Staten/Geuzen-kwartier of langs de berm van de Houtrustweg. Op 1 juli zijn die opties ter plaatse met de adviesgroep bekeken. De lijnen 1, 11, 17 en 12 komen in aanmerking om naar het Norfolkterrein door te trekken.  De volgende vergadering volgt op 9 september 2015.