Home » Boomnieuws » Noord Westelijke Hoofdroute

Noord Westelijke Hoofdroute

Geplaatst op
Trajectdeel 1 van de Noord Westelijke Hoofdroute begint aan de Machiel Vrijenhoeklaan en loopt t/m de kruising Sportlaan/Kwartellaan. Hier wordt binnen afzienbare tijd een herinrichting uitgevoerd die ook grote impact heeft op het naastgelegen groen.

De herinrichting beoogt een verbetering van de verkeersveiligheid door de aanleg van vrijliggende fietspaden en aan de zijde van de huizen een aparte secundaire weg. De kruisingen worden omgevormd tot rotondes. Voor deze uitvoering moeten 113 bomen van wisselende grootte worden gekapt en kunnen 119 bomen worden herplant. Op de werklijst staat ook de mogelijke herplant van vier bijzondere iepen: Ulmus pumila ‘Den Haag’.
Bij het smalle gedeelte van de Sportlaan langs de Bosjes van Pex, is een tweerichtingen fietspad gepland. Dit wordt aangelegd achter de bosschages tussen rijweg en Haagse Beek. Om op deze locatie ruimte te winnen, wordt tevens overwogen om de gekanaliseerde Haagse Beek samen te voegen met de achterliggende sloot van de sportterreinen.