Home » Boomnieuws » Kapvergunning kastanjes Zuid Hollandlaan

Kapvergunning kastanjes Zuid Hollandlaan

Geplaatst op
Aan de Zuid Hollandlaan staan kastanjes, die al gedurende een aantal jaren sterk achteruit gaan in vitaliteit.

Hierbij speelt de kastanjebloedingsziekte een belangrijke rol. Dit betreft het deel tussen de Koningskade en de Jozef Israelslaan. Inmiddels is al een groot deel van deze kastanjes vervangen door de moseik ( Quercus cerris). De groenbeheerder Arien Tuin is nu van plan om de laatste 14 kastanjes ook te vervangen door de  moseik. Van de 14 bomen hebben er 7 stuks een heel slechte vitaliteit; zij staan verspreid langs de laan.  Maar de resterende 7 bomen betreft fraaie halfwas exemplaren, die een goede vitaliteit hebben. Bovendien staan deze 7 kastanjes aaneengesloten in een rij in een groenstrook.
Joost Gieskes wees mij op deze positieve situatie en adviseerde contact op te nemen met de groenbeheerder voor handhaven van deze kastanjes.
Vorige week heb ik hierover gesproken met de groenbeheerder, waarbij ik heb gewezen op de mogelijkheden om deze fraaie bomen te behouden.
Op ons nadrukkelijk verzoek, heeft hij toegezegd om zijn plan te veranderen en de bomen te handhaven.