Home » haagwinde-2024-1 » Pagina 2

AVN project Vlietweiden van start

Op 9 februari heeft AVN voorzitter Dick Ooms het eerste exemplaar van de AVN brochure ‘Plan Vlietweiden’ aangeboden aan wethouder Robert Barker van de gemeente Den Haag. De brochure beschrijft hoe een nog ongeschonden poldergebied in de Vlietzoom behouden kan blijven, door het te ontwikkelen tot een natuurgebied, geschikt voor extensieve recreatie.

Haagwinde aangepast voor slechtzienden

De AVN hecht er veel waarde aan dat de Haagwinde goed leesbaar is voor iedereen, ook diegenen die beperkt zicht hebben. Onder andere om die reden worden sinds enige jaren alle artikelen ook, als aparte pagina’s, op de website geplaatst. Immers, voor een slechtziende is het mogelijk het scherm en de lettergrootte van een website […]

Meer bomen en struiken

“Ergens in het land loopt een weg. Die weg is er nog. Aan weerszijden daarvan waren bomen geplant en zo maakte die weg deel uit van een mooi stukje landschap. Nu is daar een kale vlakte. Wat is er gebeurd? Tegen één van die bomen had iemand zich doodgereden. Zeer waarschijnlijk onder invloed en met veel te hoge snelheid. Er werd niet gekozen voor snelheidscontrole of andere maatregelen. Nee, het was eenvoudiger de bomen om te zagen en dan maar meteen allemaal. Bomen zijn onze echte hulp in de strijd tegen te veel koolzuur, stikstof en fijnstof in ons leefmilieu. Laten we er daarom extra zuinig mee omgaan.”