Home » haagwinde-2024-1

Waar kunnen de compensatiebomen?

De laatste tijd stapelen de alarmerende berichten over het klimaat zich verder op: 2023 is het warmste jaar ooit gemeten. Bomen gaan klimaatverandering tegen, daar is dus een kans. Maar waar planten, en hoe?

Ongewenste erfenissen

Het woord ‘verbijstering’ neem ik niet snel in de mond. De AVN stelt zich graag redelijk en constructief op en van onze gesprekspartners bij de overheid hebben we ook die indruk. Tenminste, bijna altijd …

Land van Ons

Land van Ons is een burgercoöperatie die ernaar streeft om landbouwgrond aan te kopen om de biodiversiteit te bevorderen zonder de landbouwfunctie te verliezen. Het initiatief is ontstaan vanuit de erkenning dat landbouwgrond een belangrijk deel van het Nederlandse landschap uitmaakt en essentieel is voor de biodiversiteit, voedselvoorziening en onze leefbaarheid.

Opmerkelijke vondst: De Haagse Vogeltuin

In 1939 verscheen ‘De Haagse Vogeltuin 1926-1939’ ter gelegenheid van het twaalfenhalfjarig bestaan van de AVN. Het brein erachter was zonder twijfel voorzitter Abraham Schierbeek, een bekend leraar biologie in Den Haag en mede oprichter van de AVN.

Dragen pestvogels de pest?

Afgelopen november was er een oploopje op de Haagse Valkenboskade. Bij nadere beschouwing bleek het een van imposante fotoapparatuur voorziene groep mensen te zijn. Ze waren bezig met het fotograferen van een pestvogel, die driftig besjes at en weinig schuw was. Klopt het dat deze vogelsoort maar af en toe opduikt in ons land?

Spaanse aak ofwel veldesdoorn

De Spaanse aak (Acer campestre) is een veel voorkomende boom, meestal overigens meer een struik, maar wel een van de weinige inheemse soorten. Na de ijstijd heeft hij kans gezien op eigen kracht hier terug te keren. Op zichzelf bijzonder want dat is maar weinig bomen gelukt en Noord-Europa is daardoor soortenarm.

De tuinen van Mariahoeve

Er was eens… Eind vorige eeuw, in het jaar 1999, een hoge composthoop langs een wandelpad in Reigersbergen. De hoop werd hoger en hoger en veel wandelaars vonden dit aanzicht langs het pad storend. De gemeente haalde de hoop weg en er kwam een stukje grond vrij. In goed overleg werd besloten om hiervan een openbare vlindertuin te maken. Zichtbaar voor wandelaars en afgezet met een laag hekje. Er kwam een wit bord met de naam: Vlindertuin Reigersbergen.

AVN project Vlietweiden van start

Op 9 februari heeft AVN voorzitter Dick Ooms het eerste exemplaar van de AVN brochure ‘Plan Vlietweiden’ aangeboden aan wethouder Robert Barker van de gemeente Den Haag. De brochure beschrijft hoe een nog ongeschonden poldergebied in de Vlietzoom behouden kan blijven, door het te ontwikkelen tot een natuurgebied, geschikt voor extensieve recreatie.