Home » haagwinde-2023-4

Bijzondere bewoners van de Westduinen

Er wordt veel gesproken over de waarde van de duinen vanwege de rijkdom aan soorten. Maar voor wie zijn die gebieden dan daadwerkelijk het leefgebied? Hoe zit dat, zo pal naast de stad Den Haag, in het drukste duingebied van Nederland?

Groene daken als oplossing voor natuur in de stad

‘Natuur kan het dak op’ schreef de AVN enthousiast toen de gemeente vijf jaar geleden begon met plannen de versteende Binckhorst te veranderen in een woonwijk. In de gelijknamige AVN-folder staan mooie illustraties van de daktuinen van J’ørn Copijn. Dubbel gebruik is de oplossing waar men woekert met ruimte.

De wulp, icoonsoort van onze regio

In het septembernummer van Haagwinde van dit jaar stond een bijdrage over de scholekster en de sterke achteruitgang van die soort. In dat verband werden ook de andere weidevogels genoemd. Maar hoe zit het met de wulp? Van decennia geleden herinner ik me zijn prachtige roep en baltsvlucht in de duinen. Is deze soort volledig verdwenen?

Op de bres voor de Centrale Groenzone in Leidschendam

De woningbouwopgave waarvoor Nederland zich gesteld ziet: bijna een miljoen woningen erbij in 2030, legt in de dichtbevolkte Randstad een enorme druk op de hier toch al schaarse natuur. En daarmee ook op de biodiversiteit en de leefbaarheid in de regio. Dit geldt voor Den Haag, maar ook voor randgemeenten, zoals Leidschendam-Voorburg.

De schijniep

Anders dan bijvoorbeeld de eiken kent de iepenfamilie geen duidelijke afwijkingen. Terwijl er van eiken bijvoorbeeld hulstbladige en kastanjebladige soorten bestaan, zelfs groenblijvende, zijn er tussen de iepen slechts kleine verschillen. Die zie je ook bij de Zelkova’s, die je overigens wel als bijzondere bomen mag beschouwen. Andere namen voor deze prachtige Zelkova zijn Kau­kasische iep of Turkse iep.

Plantengemeenschappen

Het is een feit dat de meeste mensen bij natuur eerder aan dieren denken dan aan planten. Planten zijn voor hen vooral een decor. Maar daarmee doen we de plantenwereld tekort. Zonder planten geen dieren, en plantengemeenschappen bepalen welke dieren er voor kunnen komen.

De egel in Den Haag Zuidwest

De AVN wil de natuurwaarden in de stad beschermen en waar mogelijk versterken. Een recent verschenen ontwerp-structuurvisie presenteert Den Haag Zuidwest als een van de groenste wijken van de stad, met een helder raamwerk en weidse opzet van lanen, singels, parken en pleinen. In deze visie wil het stadsbestuur er deze groene kwaliteit behouden en versterken. Wel moet het gebied duizenden extra woningen krijgen.

Cortenstaal in de Scheveningse Bosjes

Terwijl de nieuwe beheerder van de grote groengebieden zijn best doet om gebruikers en omwonenden mee te nemen bij de nieuwe beheerplannen, zorgde een andere afdeling van de gemeente toch weer voor een onaangename verrassing.

352 vrachtwagens met zand

Madurodam gaat voor haar uitbreiding het hele gebied dat zij erbij krijgt afgraven, tot op de zogeheten ecowal. Dat levert volgens de stukken die we zagen bij de vergunning 352 vrachtwagens zand op: 7030 kubieke meter wordt afgevoerd.