Home » haagwinde-2023-3

Plan Vlietweiden

De Vlietzone loopt langs de Vliet van Leiden tot Delft en wordt ter hoogte van Den Haag en Voorburg Vlietzoom genoemd. De Vlietzone is van grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde, maar is hier en daar langs de stadsrand wat verrommeld. Wie wandelt langs de Vliet kan ook nog steeds genieten van een uitzicht dat de afgelopen eeuwen weinig is veranderd.

Vleermuizen in bunkers en in de stad

Meijendel, het bekende Natura 2000-duingebied ten noorden van Den Haag, herbergt een opmerkelijke en grote populatie vleermuizen die gebruik maakt van bunkercomplexen als winterverblijfplaatsen. Sinds 1977 wordt deze populatie nauwlettend gemonitord. De aanwezigheid van meervleermuizen en watervleermuizen, in combinatie met hun ecologische rol, heeft geleid tot beschermende maatregelen om deze soorten te behouden.

De groene mantel om het Binnenhof

Wij kennen het Binnenhof als een stenige vlakte, waarbij Hofplaats en Hofweg ook niet uitblinken door hun groene uitstraling. Hoe heeft het er hier vroeger eigenlijk uitgezien? Hierover is gelukkig wel enig materiaal beschikbaar. Men moet zich het voormalige ‘Haagse hof’ landelijk voorstellen, met om het Binnenhof heen een groene mantel van groentetuinen, boomkwekerijen, boomgaarden, siertuinen, een weiland, stallen en werkplaatsen.

Een voedselweb onder onze voeten

Bij het begrip ecologie stelt men zich al gauw voedselketens voor van grote, liefst aaibare dieren, zoals van een leeuw, die een antilope eet, die op zijn beurt weer van het gras op de savanne leeft. Onopgemerkt door de meeste mensen bestaan er van diezelfde ketens onder onze voeten, in de bodem. Deze bestaan uit zeer veel hele kleine organismen. Voor het grootste deel zijn die niet met het blote oog te zien.

Groenwassen

In de Haagwinde is het beleid Engelse termen zo veel mogelijk te vermijden. De vertaling van de door politici veel gebezigde term ‘greenwashing’ wordt gelukkig inmiddels wat gebruikelijker en is zelfs al opgenomen in het groene boekje van de Nederlandse taal.

Verkeerde volgorde in Bouwlust

Het dreigt de verkeerde kant op te gaan in Den Haag Zuid-West. Het gebied Bouwlust lijkt nu eerst te worden ingevuld met allerlei postzegelplannen, terwijl het globale plan dat de bestemmingen integraal vastlegt, nog in de maak is.

Orchideeën in de Binckhorst

In de Binckhorst is nu weinig natuur: de Kasteeltuin en de ecozone langs de Maanweg. Er is de vele nieuwe bewoners wel meer beloofd: een Waterfrontpark, groene daken en gevels. Maar voorlopig is dat toekomstmuziek.

De Koekamp en de herten

Het kabinet, met steun van het parlement, heeft besloten dat vanaf het jaar 2024 in de hertenkampen in Nederland niet meer mag worden gefokt noch aangevuld. Hierdoor zullen de 250 hertenkampen in Nederland op termijn verdwijnen. De Koekamp is er daar één van.

Resistentie tegen de kastanjebloedingsziekte

Hoe vaak moeten we niet met lede ogen toezien hoe een kastanje gekapt moet worden omdat die aan de kastanjebloedingsziekte lijdt. De AVN stuurt er steevast een boomdeskundige heen, maar ook bij bomen die op het oog gezond zijn kan de ziekte al aan het woekeren zijn. Kastanjebloedingsziekte wordt veroorzaakt door een bacterie uit de Pseudo­monas syringae-groep. In Nederland werd de ziekte in 2002 voor het eerst in de Haarlemmermeer ontdekt. Sindsdien heeft deze ziekte zich over het hele land verspreid.