Home » haagwinde-2022-4

Coalitieakkoord in Den Haag

Er staan mooie woorden in het coalitieakkoord tussen D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA voor de komende vier jaar. De AVN heeft in een vroeg stadium een groene puntenlijst opgestuurd.

Machines in de Westduinen

Als er iets in het Westduinpark gebeurt is dat reden voor onze leden in de pen te klimmen. Terecht, want het is een fraai, maar kwetsbaar gebied en een paar ronkende diesels kunnen een hoop schade aanrichten in korte tijd. De AVN neemt deel aan het beheerplatform Westduinpark, waardoor wij meestal goed op de hoogte zijn van werkzaamheden en vooral het waarom ervan. Daar zijn wij het niet altijd mee eens, maar meestal zijn de werkzaamheden onvermijdelijk.

Vuurwerk in Den Haag 2022

In Den Haag is vuurwerk rond de jaarwisseling helaas niet helemaal verboden, ondanks hernieuwd aandringen van de AVN en vele andere maatschappelijke organisaties. Maar we zijn wel blij dat er nu vuurwerkvrije zones zijn ingesteld, niet alleen bij ziekenhuizen en kinderboerderijen, maar ook in alle natuur- en groengebieden!

Kustvisie Westland 2.0

Na een lang en succesvol participatietraject van de gemeente Westland met alle betrokken partijen, waaronder de AVN, lag er in 2018 een zeer behoorlijke en afgewogen kustvisie van de gemeente Westland. Er stonden naast veel goede zaken, zoals het afzien van de bouw van strandhuisjes, uiteraard ook een aantal zaken in waar de AVN minder […]

Stikstof uitspraken

Na de roemruchte stikstofuitspraak van mei 2019 zijn duizenden bouwprojecten komen stil te liggen. Om toch door te kunnen bouwen kwam er een nieuw soort bouwvrijstelling. Deze hield in dat de stikstofuitstoot, die tijdens de bouw optrad niet hoefde te worden meegerekend. Alleen uitstoot tijdens het gebruik van een inrichting, weg of woonwijk telde voor […]

Scheveningse Bosjes

Ten zuiden van Leiden, tussen de Vliet en de A4 liggen van oudsher polders. Deze maakten deel uit van het buitengebied van het dorp Stompwijk, nu onderdeel van gemeente Leidschendam-Voorburg.

Padelbanen

Padellen is een rage, maar veel padelbanen worden aangelegd nabij Natura 2000-gebieden, groengebieden of ecologische verbindingszones. De AVN is bezorgd over de effecten van licht op vleermuizen, vogels die tegen de transparante wanden vliegen, en verstoring van natuur en wandelaars die van rust komen genieten. De AVN heeft zich tevergeefs verzet tegen de komst van […]

Madurodam

Madurodam heeft toestemming gekregen om uit te breiden. Daarop heeft het een kapvergunning aangevraagd, voor 273 bomen in het uitbreidingsgebied, 19 bomen in het gebied daar vlak naast, en 42 bomen op eigen terrein. Daar staat tegenover dat in het uitbreidingsgebied maatregelen worden genomen om 13 bomen minder te kappen dan oorspronkelijk het plan was. […]

AVN over conceptvisie Groot Solleveld

Groot Solleveld staat voor Solleveld, Ockenburg en Madestein. De gemeente Den Haag heeft er een visie op geschreven. Dat is op zich al goed nieuws, een visie is beter dan geen. Bespreking in de gemeenteraad geeft de AVN de gelegenheid haar mening erover te laten horen. Dit zijn onze belangrijkste punten.

Een voorrecht om in te leven

Vele lezers (m/v) van de Haagwinde hebben nog wel Verkade-albums in huis, die gekoesterd worden vanwege de mooie plaatjes en teksten, vaak geschreven door dr. Jac. P. Thijsse. Twee van die albums springen eruit, omdat er grote platen in zitten en over diverse Nederlandse landschappen gaan. Dat zijn ‘Waar wij wonen’ uit 1937 en ‘Onze groote rivieren’ uit 1938.