Home » haagwinde-2022-3

15 oktober: Excursie Watergat bij Monster

In de gemeente Westland, ter hoogte van Monster / Ter Heijde is de duinstrook van Natura 2000-gebied Solleveld vrij smal. Helaas zijn er volop bouwplannen in de directe omgeving en maar weinig plannen om vrijgekomen ruimte door de verdwijnende glastuinbouw met natuur te vullen. De AVN legt in deze excursie graag uit welke mogelijkheden er […]

26 november: Excursie Nieuwe Driemanspolder

Foto: Torenvalk, Wim de Koning Gans   De Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een prachtig vogelgebied. Wij nodigen u uit het met eigen ogen te komen aanschouwen. U kunt op zaterdag 26 november om 10 uur mee met IVN gids Marcel van Rooijen en AVN gebiedsdeskundige Leon van den […]

Groenzone Haagse Beek

De herinrichting van de Haagse Beek tussen De Savornin Lohmanlaan en Daal en Bergselaan is nu bijna afgerond . Het smalle slootje waarin bijna niets meer leefde is vervangen door een brede slingerende beek met natuurvriendelijke oevers. In het komende plantseizoen worden er de beloofde struiken en bomen geplant. Helaas is het ook een losloopgebied […]

Entree en Fietsenstalling ‘EeF’ Kijkduin-Bad

De Entree en ondergrondse Fietsenstalling (EeF) onder het Deltaplein. Bron afbeelding: denhaag.nl   Na enige vertraging wordt er in september begonnen met de aanleg van de ondergrondse fietsenstalling in Kijkduin. Er komt plaats voor ruim 400 fietsen en er komen openbare toiletten. Bij het realiseren hiervan komt er veel duinzand vrij dat conform het beleid […]

Plannen met Madestein

Eén van de pareltjes van Den Haag, ontstaan op de grens van het voormalige kassengebied en Loosduinen, wordt verder ontwikkeld. Er liggen nu plannen voor de dooronwikkeling van het zuidwestelijke deel van recreatiegebied Madestein. Uiteraard volgt de AVN het hele proces kritisch. Het gebied is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Den Haag, het systeem […]

Geen klimbos in het Zuiderpark!

Afbeelding  via pxhere.com   De gemeente wil een planologisch onderzoek doen naar de realisatie van een klimbos in het Zuiderpark, in het bijzonder in het Landengebied Doorenbos arboretum. In de uitgekiende zonering van het park zijn andere plekken aangewezen voor sport- en spel activiteiten. De AVN vindt het daarom geen goed idee een klimbos te […]

Lichtmasten en bomenkap voor padelbanen Marlot

Tennispark Marlot gaat ‘verrijkt’ worden met wat padelbanen. Al sinds dit voorjaar zijn een aantal verontrustende aanvragen ingediend waar de AVN tegen ageert. De AVN heeft in april een brief over voorgenomen bomenkap in Tennispark Marlot gestuurd aan de gemeenteraad en het gemeentebestuur, en in augustus nog een brief over de lichtmasten die er moeten […]

De tuin van kasteel Binckhorst

Voorontwerp kasteeltuin. Bron: Quickscan Natuurwetgeving Kasteeltuin   De in een vorige Haagwinde beschreven bedreigingen van de tuin bij kasteel Binckhorst nemen eerder toe dan af. Ook een nieuw ontwerp van de tuin zelf zorgt voor een afname van het toch al schaarse groen. De AVN heeft samen met de Haagse Vogelbescherming in een gesprek met […]

Heemtuin Molenvlietpark

Waar de Rotterdamsebaan onder de grond duikt onder de Vliet door richting Den Haag is een nieuw park gemaakt, het Molenvlietpark. Gelegen naast Nieuw Vredenoord zorgt het voor een uitbreiding van het groene gebied. Het park zelf is helaas geen onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (NNN) maar ligt wel pal tegen stukken daarvan aan.

Heksenboter

Een bos bestaat niet uitsluitend uit bomen. Zo bevindt zich in een volwassen bos een groot ondergronds netwerk van schimmeldraden door­ middel waarvan de bomen onderling contact hebben. Dit gebruiken ze onder meer om elkaar te waarschuwen bij naderend onheil. De wortels zijn omgeven door talrijke bacteriën en andere organismen waarmee de boom samenleeft.