Home » haagwinde-2022-2 » Pagina 2

Vergroende Pier van Scheveningen

Er wordt gebroed op de bouw van een nieuwe pier in Scheveningen. Een uitgelezen moment voor de AVN om te proberen ervoor te zorgen dat het plan zo natuurinclusief mogelijk wordt aangepakt.

De Japanse (tuin) sperwer

Wereldwijd komen er tientallen soorten sperwers voor. Eén daarvan is de Japanse sperwer die in het noordoosten van Siberië, Korea en Japan broedt.
Maar ook in Wassenaar kennen we sinds kort een sperwer die het voorvoegsel ‘Japanse’ zou mogen dragen. Dit paartje sperwers heeft namelijk de fraaie Japanse Tuin in Clingendael gekozen als broedlocatie. Waarom nou juist daar?

Warmlopen voor koudbloedigen

Ieder voorjaar stropen vrijwilligers op bepaalde locaties in onze stad de straten af, op zoek naar padden, om ze te helpen veilig over te steken. We hebben als mens een verantwoordelijkheid dieren te helpen, nu we zoveel leefgebied voor onze behoeften hebben ingericht. Wat herbergt Den Haag eigenlijk aan amfibieën en reptielen?

Biodiversiteit in glastuinbouwgebieden

Wereldwijd gaat de biodiversiteit hard achteruit. Volgens een VN rapport uit 2019 worden wereldwijd 1 miljoen wilde plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd door toedoen van de mens. In Nederland vindt het biodiversiteitsverlies volgens het Planbureau voor de Leefomgeving vooral plaats in land- en tuinbouwgebieden, waar bijvoorbeeld de aantallen broedvogels en dagvlinders zijn afgenomen.

Floriade 2022

In Almere is dit jaar tot 9 oktober de tienjaarlijkse wereldtuinbouwtentoonstelling met dit keer als thema ‘Growing Green Cities’. Er worden oplossingen getoond die nodig zijn om steden groener, gezonder en leuker te maken. Ideeën waar de AVN iets mee kan.

Koolmezen groeien als kool

’s Winters worden in onze tuin de vogels bijgevoerd. Omdat er geen katten in kunnen ligt er ook altijd voer in de vensterbank. Daar komen vooral koolmezen en roodborstjes op af. De eerste zijn brutaler en wennen er zelfs aan als je vlakbij bent aan de andere kant van het raam.
Opvallend is, dat de brutaalste exemplaren kogelrond lijken te worden in het begin van het voorjaar. Sommige worden zo zwaar dat ze moeite lijken te hebben met vliegen. Is er teveel en te makkelijk voedsel beschikbaar en moeten ze op rantsoen? Of is het ook bij niet bijgevoerde vogels normaal dat ze in het voorjaar snel dikker worden om een ei te kunnen leggen bijvoorbeeld. Of zorgen de eieren, voordat ze worden gelegd, voor het extra gewicht?

Watergat of Geestje bij Monster

De duinen in Zuid-Holland zijn voor het grootste deel beschermd natuurgebied met Natura 2000-status. Dat is maar goed ook, want het betekent dat er geen stedenbouw mag plaatsvinden. Minder beschermd zijn de gebieden die er net buiten liggen. Gemeenten worden geacht daar niet te veel te bouwen, maar zowel de gemeente Den Haag als de gemeente Westland lijken zich daar weinig van aan te trekken gezien de overdaad aan bouwprojecten langs de Haagweg en de Monsterseweg. Eén van de gebiedjes die als buffer zouden kunnen dienen tussen het Natura 2000-gebied en de oprukkende bebouwing staat bekend als het Watergat.

Florence Nightingale Park populieren

In 1973 is het ziekenhuis Leyenburg geopend door koningin Juliana. Toen stond dit ziekenhuis nog helemaal in het groen van tuinderijen, weilanden en lag vlak naast het ziekenhuis een prachtig tuincentrum: de Kas-In.

Steen en Natuur

De Nieuwe Driemanspolder tussen Leidschenveen en Zoetermeer kan met recht ‘nieuw landschap’ worden genoemd. Waar eeuwenlang boeren en molenaars de dienst uitmaakten in een oerhollands landschap, is nu een nieuw natuurgebied in ontwikkeling.