Home » haagwinde-2022-2

Faunatoren Honderdland

In bedrijventerrein Honderdland langs de A20 is in mei een tweede faunatoren geplaatst en wel naast het ‘Pootje van Bram’ in Maasdijk. Er is nog geen groen in de omgeving, maar dat zou op termijn moeten komen. De toren is vooral gericht op huismussen en vleermuizen.

Vuurwerk in de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft onlangs in een motie gevraagd om een plan van aanpak van illegaal vuurwerk. Vorig jaar was er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, maar dat was soms niet echt te merken vanwege het ontbreken van handhaving. Een voorstel voor een lokaal verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk haalde het niet.

Groene toekomst voor den Haag

Als voorbereiding op de omgevingsvisie hield de gemeente Den Haag een enquête onder de inwoners over hun visie op de toekomst van de stad. Uit de resultaten bleek eens te meer dat bewoners van deze stad houden van groen. 87% vond dat er meer ruimte moet komen voor ‘groen en natuur in Den Haag, ook […]

Maatregelen voor padelbanen

Berichten van de AVN en andere organisaties over de vele vogels die tegen de wanden van padelbanen vliegen hebben effect gehad. Zoals we hadden gemeld is een aantal maatregelen mogelijk om dit te voorkomen. De gemeenteraad heeft uitgesproken dat padelbanen dergelijke maatregelen moeten treffen. In sommige gemeentes worden padelbanen beschouwd als bouwwerken waardoor een aparte […]

Kleinste park ter wereld spoorloos verdwenen

Naast het Binnenhof, aan de Hofweg in Den Haag lag het kleinste park ter wereld. Dit is plotseling verdwenen. Niemand weet waar het is gebleven, maar de kans is groot dat de werklui, die gestart zijn met de renovatie van het Binnenhof het park volledig over het hoofd hebben gezien en er met hun bulldozers […]

Te rijke bermen in Kijkduin

De bermen langs de Hoek van Hollandlaan in Kijkduin bestaan uit kalkrijk duinzand. Ideaal om te werken met beplanting die aansluit bij de duinecologie. De grond hier wordt echter opgehoogd met rijke grond, waar ook kleideeltjes in zitten. De vraag is of dit wel in overeenstemming is met het beleid. Het Nationaal Park Hollandse Duinen […]

Bomenkap en aanpassing lijn 16

Er wordt al enkele jaren hard gewerkt aan verbetering van het tramspoor. Hiervoor dienen helaas vaak ook bomen te verdwijnen dan wel verplaatst te worden. Soms is duidelijk waarom, maar vaak ligt de reden meer verborgen. Tram 16 bijvoorbeeld gaat onder andere door de brede Vondelstraat en het smalle deel van de Laan van Meerdervoort. […]

De Adviesraad Monumentale Bomen

Wanneer een boom op de (gemeentelijke) lijst van monumentale bomen staat heeft hij een speciale beschermde status. Zo geldt voor het kappen van een monumentale boom een verzwaarde procedure met behandeling van de aanvraag binnen het college van burgemeester en wethouders.

Madurodam mag weer uitbreiden

In 2019 werd de uitbreiding van Madurodam vastgelegd in het bestemmingsplan. Daar kwamen bezwaren tegen, maar die zijn recent allemaal afgewezen door de Raad van State.

Diospyros lotus – Lotusboom

De Diospyros lotus, ofwel lotusboom is een bijzondere boom, die hier sporadisch voorkomt. De wat vrije vertaling van de wetenschappelijke naam is overigens godenvrucht, maar om de verwarring groter te maken wordt hij in Europa meestal dadelpruim genoemd.