Home » haagwinde-2022-1 » Pagina 2

Visarend boven Zorgvliet

Historische vogelwaarnemingen worden vaak bij toeval gevonden. In het archief van Jan Joost ter Pelkwijk, bewaard bij de Heimans en Thijsse Stichting in Amsterdam, staat in een van zijn dagboeken de bijzondere waarneming van een visarend in Den Haag. Ook zat bij de papieren een tekening van deze vrij zeldzame vogel.

Horizonvervuiling in het Buytenpark

Er is een nieuwe fietsklim in het Buytenpark in de planning. De initiatiefnemers ervan willen achter SnowWorld een hoog bouwwerk maken waarop je met de nodige inspanning naar boven fietst en vervolgens weer naar beneden suist. Hiervoor moet een stuk van het als natuur aangewezen deel van het park wijken. Dit betekent een enorme toename van de horizonvervuiling van SnowWorld. Ook moet worden gevreesd voor geluidsoverlast door te enthousiaste fietsers.

Buffergebieden om natuur en groen

Op kleine eilanden sterven soorten sneller uit. Daarom zijn ecologische verbindingen tussen groengebieden nodig. Daarnaast kunnen de natuur- en groengebieden zelf als het ware worden vergroot: door de gebieden eromheen, de buffergebieden, ook groen te houden, of er nieuw groen aan te leggen.

Groenzone Haagse Beek

In 2018-2019 is er een flinke renovatie uitgevoerd van de drukke weg tussen Kijkduin en Houtrust. De weg is teruggebracht naar één rijstrook, een aantal kruispunten is vervangen door rotondes en er is een ventweg aangelegd. Ook zijn er vrijliggende fietspaden en betere oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd.

Meeuwen in onze stad, lust of last?

Tussen dicht op elkaar wonende mensen kunnen snel controverses ontstaan. Soms over puur huishoudelijke zaken, zoals geluidsoverlast, maar vaak ook over natuurbeleving in de eigen omgeving. In de stad broedende meeuwen zijn daar een voorbeeld van. We hebben het over de zilvermeeuw (met lichtgrijze bovenvleugels en roze poten) en de kleine mantelmeeuw (met zwarte bovenvleugels en gele poten). De een geniet ervan, de ander haat ze, het is een dankbaar onderwerp van gesprek.

Wurgvijg

In de dierenwereld verloopt het leven bepaald niet vriendschappelijk. Territoria worden bloedig bevochten en het (voort)bestaan wordt voornamelijk bepaald door eten en gegeten worden.
Bij planten lijkt het samenleven wat vreedzamer, maar daarbij bedriegt de schijn. Het tijdsbestek waarin acties plaatsvinden is echter zo lang, dat die voor ons nauwelijks of in het geheel niet waarneembaar zijn.

Natuur op afstand, graag!

‘’Den Haag, mooie stad achter de duinen …’’ om Harry Jekkers te citeren. Een mooie slogan en het nastreven waard, maar klopt die eigenlijk wel? Beter zou zijn: ‘mooie stad in de duinen’.