Home » haagwinde-2022-1

23 april jaarlijkse ALV

Op zaterdag 23 april aanstaande houdt de AVN haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Wij hadden daarvoor een locatie gereserveerd, maar dat ging te elfder ure niet door. Wij zoeken naarstig naar een alternatieve locatie.
Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. De vergadering begint om 10.30 uur en duurt tot 12.30 uur.
We nodigen u na de ALV uit voor de lunch en aansluitend een lezing. Piet Jonker, voorzitter van de Stichting Duinbehoud, houdt na de lunch een lezing met als titel ‘Behoud de duinen’. Welke bedreigingen zien we op de duinen afkomen, zoals zeespiegelstijging, stikstofemissie, toenemende recreatiedruk, welke kansen/mogelijkheden zijn er die dreigingen te pareren.

Twee AVN excursies

Vaak ploegen we voor u hele stapels papier door. Gelukkig hoeven daar geen bomen meer voor te worden geveld, maar het aantal pagina’s is alleen maar groter geworden in het digitale tijdperk. Alles heeft zijn keerzijde. Dat doen wij graag, maar af en toe is het toch tijd voor een ander soort activiteit. De coronamaatregelen lijken voorbij, het wordt voorjaar, tijd om weer samen op pad te gaan in de natuur! De AVN organiseert twee excursies voor u. Beide zijn in een gebied dat in het nieuws is.

Project groene strand

In tegenstelling tot de duinen wordt het strand niet gezien als een natuurgebied. Mensen die weleens op stranden komen waar niet met grote machines het zand wordt schoongeveegd weten dat het er heel anders uit kan zien dan de meeste stranden voor de Nederlandse kust. Een aantal organisaties is daarom met een nieuw initiatief gestart: […]

Grenspaal van den Koning

In de Natte Pan van de Westduinen staat al sinds het begin van de negentiende eeuw een grenspaal om het jachtgebied van de koning aan te geven. Met aan de voorkant de tekst ‘PRIVATIEVE JAGT VAN DEN KONING’ en aan de achterkant ‘DOMEIN’. De afgelopen jaren is deze paal al twee keer vernield. Hij is nu weer teruggeplaatst op de oorspronkelijke plek en omgeven door een schapenhek.

Groene tuin in Hollandse duinen

Het Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) bestrijkt een groot gebied, met 14 gemeenten. Veel inwoners hebben een tuin, en het NPHD roept hen op daar een ‘Groene Tuin in Hollandse Duinen’ van te maken. Een natuurlijk ingerichte tuin, met weinig tegels en veel streekeigen planten, met kasten voor vogels en bijen, en zonder gebruik te maken van gif. Samen verbeteren we zo de biodiversiteit en brengen we de natuur naar de stad. De AVN en veel andere groene organisaties uit de omgeving ondersteunen dit project van harte. De start is begin april. Meer informatie is te vinden op de website www.nationaalparkhollandseduinen.nl Daar zullen een stappenplan en een plantenlijst geplaatst worden.

Kappen in de Bosjes

Na uitgebreide informatierondes, met wandelingen, uitleg en veel informatie is in opdracht van de gemeente begonnen met de uitvoering van het beheerplan Scheveningse Bosjes

Huismus of ringmus

Wij hebben een huis met grote tuin in een buitenwijk. De tuin is natuurvriendelijk ingericht met struiken, bomen en een grote vijver met ‘zachte’ oevers. Er zijn dan ook veel vogels in de tuin: eksters, duiven, mezen, vinken, merels. En mussen. Die mussen bleken altijd ringmussen te zijn: bruin bovenop de kop en met witte wangen. Er waren er tot wel veertien tegelijk in de winter! Toch hoor je steeds dat de huismus de meest voorkomende vogel is in Nederland. Op een vogelkaartje dat voor de jaarlijkse tuinvogeltelling verspreid was stond alleen een plaatje van de huismus, niet van de ringmus. Zou het zo kunnen zijn dat er veel ringmussen worden geteld als huismussen? Zijn de huismussen op hun retour, en wordt hun plek ingenomen door de ringmus? Dat zou dan kloppen met wat in onze tuin te zien is.

Bodemdossier: Over lusten en lasten

De bodem, waarin alles vergaat en verteert en wormen en andere organismen werken aan afbraak. Onze aandacht houdt vaak op bij de planten die eruit omhoog groeien. Het is een onzichtbare wereld, zoals ook het onderwaterleven vaak onzichtbaar blijft. De bodem is al lange tijd de ideale plek om zaken uit het zicht te laten verdwijnen.

De Omgevingswet: testcase Binckhorst

Den Haag is een prachtige groene stad. Daar hoeven we Haagwinde lezers niet van te overtuigen. Maar blijft dat zo? In het kader van de alweer uitgestelde Omgevingswet is de stad bezig een omgevingsvisie te maken voor en over de toekomst. Deze zal, onder invloed van alle inspraak van de AVN en andere natuurorganisaties, vermoedelijk vol staan met de juiste zinnen over natuur versterken in de stad, natuurinclusief bouwen en dergelijke. Niet zo verwonderlijk. Omdat de omgevingsvisie beschouwd kan worden als een globale visie voor de stad zou het voldoende zijn om alle recent aangenomen ‘groene’ beleidsnota’s te bundelen.