Home » haagwinde-2021-4 » Pagina 2

Bloemen inzaaien in de stad?

De bermen van de weg naar de hel zijn met goede bedoelingen en met bloemenzaadmengsels ingezaaid. Bermen lijken niet de meest natuurlijke plekken, maar omdat in de meeste bermen niet of nauwelijks wordt gelopen kan de natuurwaarde ervan, bij ecologisch beheer, behoorlijk hoog worden. Groot wild zul je er niet vinden, maar bij een verstandig maaibeleid kan kleine fauna zich goed vinden tussen de grassen en de bloemen. Insecten, maar ook sommige vogels en kleine zoogdieren kunnen prima in hoog opschietend gras schuilen.

Geslacht Araucaria

De ontdekking van de Wollemi pine, beschreven in een vorige Haagwinde, in 1994 was verassend: de meeste mensen waren er al van overtuigd dat alles wat aan bomen op aarde bestond inmiddels wel bekend was. De Wollemi pine bleek te horen tot het geslacht Araucaria, dat daardoor meer in de belangstelling kwam te staan.
In boeken over bomen wordt aan Araucaria’s weinig tot geen aandacht besteed. In het wild komt het geslacht uitsluitend voor op het zuidelijk halfrond. Een paar soorten zijn inmiddels wel in onze omgeving aangeplant.

Bosuil op de grond

Op 28 mei 2021 zag ik tegen vier uur in de ochtend bij Sorghvliet een volwassen bosuil midden op de weg zitten. Twee dagen later, rond hetzelfde tijdstip, zat hij er weer. Beter kijken leverde een tweede bosuil op hetzelfde fietspad op.
Steeds zagen de uilen iets, maakten een sprongetje en leken iets op te eten. Op de weg was niets te ontdekken en dichterbij komen zonder ze weg te jagen leek niet te kunnen. De twee uilen gingen even later ook ‘kijken’ bij de voet van een straatboom. Wat zou de oorzaak van dit gedrag kunnen zijn?

Buytenpark (bijna) perfecte natuur

Broedvogels zijn een goede aanwijzing voor de kwaliteit van een gebied. Hoe staat het dan met het Buytenpark in Zoetermeer? Een park met heuvels van puin uit de Haagse binnenstad en waar de beplanting door de natuur zelf is gedaan. Kan en moet de natuurwaarde worden verbeterd? Dat is in opdracht van de AVN onderzocht. Wij hadden het idee dat er mogelijk met extra of andere inrichting een hogere natuurwaarde te bereiken zou zijn. De vogelbroedstand is onderzocht als graadmeter voor de natuurwaarden.

De Omgevingswet: Inspraak

De gemeente Den Haag heeft een rijke inspraaktraditie, waarin eigenlijk alle vormen daarvan al de revue zijn gepasseerd: Van eenmalige geeltjessessies tot jarenlang bestaande en succesvolle klankbordgroepen en denktanks.

95 jaar AVN op een rijtje

Vroege wapenfeiten van de AVN, en redenen voor de oprichting, waren het behoud van Wapendal, het behoud van de eendenkooi in het Zuiderpark en de aanleg van de Vogeltuin, de latere Dr. Abraham Schierbeek Tuin, genoemd naar de toenmalige AVN-voorzitter, in de Bosjes van Poot. De geschiedenis is terug te vinden in een serie uitgaven, van 1933 tot nu.

Hoogbouw in Den Haag

Hoogbouw staat volgens het Bouwbesluit voor gebouwen hoger dan 70 meter boven het straatniveau. Gevoelsmatig zou je overigens alles boven boomhoogte – boven de 25 meter – al hoogbouw kunnen noemen. Hoe je hoogbouw ook definieert, als natuurvereniging kunnen we niet meer om het feit heen dat de “hoogstedelijke inbreiding” enorme gevolgen heeft voor mens, plant en dier.