Home » haagwinde-2021-4

Stadsnatuur: van ons allemaal?

In de wereld van ontwikkelingssamenwerking is ‘sense of ownership’ een veel gebruikt begrip. Het gaat dan om het betrekken van de lokale bevolking bij ontwikkelingsprojecten. Ik ken er geen goed Nederlands equivalent van. ‘Gevoel van eigenaarschap’ komt in de buurt, maar het gaat eigenlijk meer over betrokkenheid. ‘Gevoel van betrokkenheid’ sluit goed aan op onze moderne participatiemaatschappij. Burgers worden meer betrokken, en moeten zich mede verantwoordelijk voelen in plaats van de dingen aan de overheid over te laten.

Alweer geen winterrust

Voor het tweede jaar op rij heeft de gemeenteraad besloten om aan de Haagse strandtenten toe te staan ‘s winters te blijven staan. Dat betekent maatregelen om te voorkomen dat de boel in brand wordt gestoken of vernielingen worden aangericht. Erger is dat de natuurlijke verstuiving van strand en duin niet kan plaatsvinden. De strandtent mag tenslotte niet onderstuiven, dus na een flinke storm zal de nieuw gevormde duinvoet snel weer worden afgegraven. En erg fraai is het niet, die versterkte vestingen aan de duinvoet.

Sportcomplex Laan van Poot

Na het met veel bombarie aankondigen van een groot en groots plan voor een mega sportcomplex aan de Laan van Poot is de initiatiefgroep met een afgeschaald plan gekomen. Maar nog steeds is de bedoeling een, weliswaar nu onderbroken, gebouw pal tegen het duin te zetten. Het plan geeft aan parkeren op het terrein niet meer toe te willen staan, maar of de auto’s in een te bouwen parkeergarage moeten of in de Vogelwijk staat er niet bij.
En wat moet een beachvolleybalveld aan de landkant van de duinen….?

Zendmast Scheveningse Bosjes

Alweer een tijd geleden verzette de AVN zich tegen een zendmast in de Scheveningse Bosjes bij de Dr. Aletta Jacobsweg. Om de zendmast van elektriciteit te voorzien werd een zeer milieuonvriendelijk, ronkend en rokend aggregaat ingezet van een oud type dat eigenlijk allang niet meer in groene gebieden toegepast zou mogen worden. Gelukkig heeft na protesten de Omgevingsdienst Haaglanden ervoor gezorgd dat de zendmast werd aangesloten op het elektriciteitsnet. Kort geleden kreeg de AVN te horen dat de mast wordt verplaatst naar een locatie tussen het gebouw van De Bataaf en de Teldersweg. Eén van de lichtmasten van het Tennispark wordt daarbij omgebouwd tot een combinatie van lichtmast, zendmast èn sirene. De sirene is ter vervanging van een sirenemast aan de Ver Huellweg (vlakbij de Waterpartij). Deze verdwijnt dus ook.

Nacht van de nacht

Nadat de AVN een brief stuurde met daarin een verzoek om deel te nemen aan de ‘nacht van de nacht’ reageerde de gemeente Den Haag vrijwel meteen. De lichten op het stadhuis werden 30 oktober gedoofd. De gemeente publiceerde in 2018 een voorbeeldig lichtplan en de ‘richtlijn Licht op natuur’. En deed toen ook al mee. Men was dat kennelijk al weer vergeten! Hopelijk nu dus elk jaar. En wordt het verlichte beleid ook toegepast!

Park Sorghvliet blijft groen

De AVN heeft een brief aan de gemeenteraad geschreven en daarna ingesproken over de bouw van een tijdelijk kantoor naast het Catshuis. Het terrein is eigendom van het Rijk, maar ook dat moet letten op het niet onnodig vernietigen van natuur- en cultuurhistorische waarden. Brief en inspraak gingen over de Rijksoverheid die zich totaal niet hield aan haar eigen beleid voor natuur en cultureel erfgoed. Het Catshuis en het omliggende Park Sorghvliet zijn op vele manieren beschermd: ze zijn rijksbeschermd stadsgezicht, rijksmonument, groen rijksmonument, het park is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland en er is een ‘behoudend’ bestemmingsplan. Niets bouwen dus, zou je zeggen. Bewonersorganisaties en stedelijke organisaties waren het erover eens, dit kon echt niet. Gelukkig heeft de gemeenteraad zich unaniem tegen de plannen gekeerd. Vijf november stond het mooie nieuws in de krant dat het kabinet definitief van de bouwplannen afziet!

Bouw in groene parel Leyenburg

De gemeente wil 25 woningen bouwen in een groen pareltje in Leyenburg! Aan de Loosduinsekade. Er staan monumentale bomen, een kastanje en een dubbele rij lindes. Die mogen absoluut niet gekapt worden. Tussen de kiosk en de frietkraam ligt een mooie groenstrook, waarin ook nog een vijvertje ligt. Hierin staan volwassen bomen, waaronder een hele fraaie beuk.

Kaalslag op de Koekamp

Na veel jaren gesteggel rond de Koekamp is het nu zo ver: de rij bomen op de oever van de Koekamp, aan de kant van de hertenkamp, wordt verwijderd. Een ingrijpende en kostbare ingreep.
Zo’n beetje alle niet-gouvernementele organisaties van de stad, de AVN en andere natuurorganisaties, de betrokken bewonersorganisaties, de Fietsersbond en andere stadsbrede organisaties hebben zich tegen de plannen voor de Koekamp verzet.
Er zijn goede alternatieven voorgesteld voor het fietspad naar het station en voor de veelheid aan (fiets)paden die er komen in het nu nog rustige en natuurrijke Bosje van Staatsbosbeheer. Helaas heeft de gemeenteraad anders besloten.

Knotwilgen aan het Perdiksepad in Westland

De gemeente Westland is van plan vergunning te verlenen om 19 knotwilgen langs het Perdiksepad in De Lier te kappen, omdat de eigenaar van het naastliggende bedrijf wil uitbreiden. Wanneer de knotwilgen zijn aangeplant is onbekend, geschat wordt ongeveer 50 à 75 jaar geleden.