Home » haagwinde-2021-3 » Pagina 2

Den Haag Zuidwest: Groen in het gedrang

De gemeente Den Haag heeft grote bouwplannen voor Den Haag Zuidwest. Ze wil er 10.000 extra woningen realiseren. Daarvoor presenteerde het college een Nota van Uitgangspunten voor herstructurering van de buurten Dreven, Gaarden en Zichten. In totaal komen er bijna drie keer zoveel woningen terug als er nu in die buurten staan. De nota stelt dat dit niet ten koste zal gaan van het groen, dat erg gewaardeerd wordt door de huidige bewoners. Maar is dat wel zo?

Het Duinbos van het landgoed Clingendael

Het Duinbos rondom Clingendael is bekend bij een groot publiek, voornamelijk als wandelgebied en, ja, ook hondenuitlaat. Het bos is ruim 200 jaar oud. Het is vrijwel nimmer verstoord in zijn natuurlijke ontwikkeling. Behoud daarvan zou een overwegende doelstelling moeten zijn: het voldoet aan alle kwalificaties om tot bosreservaat te worden gerekend.

Jeneverbes – Juniperus

Er verandert veel in onze samenleving en die veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dit heeft grote invloed op het landschap en in het bijzonder dat van natuurgebieden. De natuur reageert langzaam en het duurt soms lang voordat gevolgen daar zichtbaar worden, maar het is regelmatig schrikken als weer een soort het loodje dreigt te leggen.

Vogelverhalen – eendjes weg, natuur uit balans?

Gert Muller: een Hagenaar met hart voor de natuur. Gert loopt bijna dagelijks langs de vijver bij het Indisch Monument. Het was hem opgevallen dat het aantal jonge eenden in die vijver snel afneemt. Dit jaar lijkt het erger dan voorgaande jaren. Onlangs zag hij hoe met een grote plons een jonge eend onder water werd gesleurd. Door een snoek misschien? Gaat het wel goed met de eenden in Den Haag, vroeg hij zich af, hoe komt het dat het aantal eenden afneemt? Zijn zorgen zijn herkenbaar. Zelf hebben wij merels in de tuin, die er uiteindelijk in waren geslaagd jongen uit te broeden. Maar er waren veel eksters in de buurt, en we hebben die jongen niet zien uitvliegen. Is het natuurlijk evenwicht in gevaar?

Omgevingswet: het omgevingsplan

In de vorige Haagwindes is de uiterst belangrijke Omgevingswet aan bod gekomen, opvolger van de meeste wetten die iets met de fysieke leefomgeving te maken hebben. De ingangsdatum van deze wet wordt voortdurend uitgesteld en staat nu op 1 juli 2022.

Nieuwe ontwikkelingen rond de Schenk

Historisch is de Schenk het water vanaf de Trekvliet tot in de buurt van Kasteel Duivenvoorde. Het eerste stuk is niet of nauwelijks meer zichtbaar omdat het voor het grootste deel gedempt of overkluisd is. Als we over de Schenkstrook praten zijn dat de oevers van de waterstroom tot aan de grens van Mariahoeve.

De schoenmaker en zijn groene leest

De AVN werd 95 jaar geleden opgericht. Natuurbescherming stond nog in de kinderschoenen. Jac. P. Thijsse was toen pionier op het gebied van natuureducatie en natuurbescherming. Amsterdam wilde het Naardermeer gaan gebruiken als vuilstort. Thijsse organiseerde een breed opgepakt verzet en het gebied kon in 1905 worden aangekocht door de, mede door hem opgerichte ‘Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten’.