Home » haagwinde-2021-3

Kunstcatalogus bij de tentoonstelling ‘Ode aan de natuur in Den haag en omgeving’

Voor de tentoonstelling ‘Ode aan de natuur in Den Haag en Omgeving’ is een fraaie catalogus gemaakt. AVN leden kunnen deze gratis in bezit krijgen bij bezoek aan de tentoonstelling. Vertel ons uw lidmaatschapsnummer en u kunt één exemplaar per huishouden meenemen. Nadat de tentoonstelling op 26 september sluit, of als u geen lid bent, kunt u de catalogus bij de AVN bestellen. U kunt natuurlijk tijdens uw bezoek aan de tentoonstelling ook lid worden voor tien euro, dan steunt u de vereniging en krijgt een boekwerk vol kunstwerken die onze (stads) natuur schitterend verbeelden.

Nacht van de nacht

Wie wel eens ‘s avonds in de duinen wandelt, als het al ‘donker‘ is, doet dat vaak ook omdat er in de duinen geen verlichting is. Dat is een bijzondere ervaring voor de meeste stadsbewoners.

Padelbanen Klein Zwitserland

Padel is een mix van tennis en squash en wordt gespeeld met vier personen op een rechthoekig veld. Een padelbaan is 10 meter breed en 20 meter lang en is omringd door wanden. In bijna alle gevallen zijn de wanden een combinatie van glas en een hekwerk.

Japanse duizendknoop: bevriezen als bestrijding

Als je de foto bekijkt moet je wel concluderen dat de behandeling met stoom van de Japanse duizendknoop in het Westduinpark slechts een tijdelijk effect heeft gehad. In de Achterhoek wordt geëxperimenteerd met een nieuwe methode. Met een grote kist over de gemaaide duizendknoop wordt de bodem met maaisel en al grondig bevroren. Het ei […]

Massaslachting rugstreeppad Westmade Noord

In de gemeente Westland zijn rugstreeppadden massaal gedood bij de voorbereidingen van het bouwterrein Westmade Noord in Monster. Enorme vrachtwagens met zand reden af en aan om het terrein op te hogen. Dit terwijl dit deel van het terrein het leefgebied is van de rugstreeppad.

‘Witte Vlek’ in Madestein

De zogenaamde ‘Witte Vlek‘ in Madestein heeft een natuurvriendelijke face-lift gekregen. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft er zo’n tienduizend vierkante meter natuurvriendelijke oever aangelegd, onder andere door het beplanten van de oevers.

Humboldt: de uitvinder van de natuur

Vreemd genoeg is de Duitser Alexander von Humboldt in Nederland niet zo beroemd geworden. Toch was hij de grote inspirator voor de veel beroemder geworden Charles Darwin, maar ook van veel andere natuuronderzoekers die na hem kwamen.

Gierzwaluwen in Westland

De gierzwaluw (Apus apus) is weer vertrokken. De gierzwaluw noemt men ‘Koningsdagvogel’, ‘magisch’, ‘ongrijpbare engelen’ ‘een duivelsvogel’, en zelfs ‘buitenaards’. Feit is dat het een bijzondere en raadselachtige vogel is die verwant is aan de kolibri.