Home » haagwinde-2021-2

Jubileum 95 jaar AVN – programma

Na 95 jaar inzet van de AVN voor natuurbescherming willen we nu vieren wat de natuur ons heden ten dage te bieden heeft! Op onze oproep aan kunstenaars om werk te maken gericht op de natuur in en om Den Haag werd enthousiast gereageerd. Van 1 tot en met 26 september kunt u komen kijken naar het mooie resultaat: de tentoonstelling ‘Ode aan de natuur in Den Haag en omgeving’. Daarnaast zijn een aantal activiteiten georganiseerd.
Iedereen is welkom op de tentoonstelling in het gebouw van de Haagse Kunstkring (HKK) aan de Denneweg 64.
Woensdag t/m vrijdag 12.00 – 17.00 uur / zaterdag en zondag 13.00 – 17.00 uur.
AVN leden hebben natuurlijk toch een streepje voor en ontvangen eenmalig bij vermelding van hun lidmaatschapsnummer de jubileumbrochure (zolang de voorraad strekt) en een drankje.

Kantoor in park Sorghvliet

Onlangs publiceerde de gemeente plannen van het Rijk voor een groot kantoorgebouw met parkeerplekken pal naast het Catshuis, middenin park Sorghvliet. Het kantoor zou tijdelijk ambtenaren moeten huisvesten zolang het Binnenhof wordt verbouwd. Omwonenden, belangengroepen, politieke partijen en ook de AVN spreken zich uit tegen deze plannen.

Verdwenen planten in het Scheveningse havengebied

De AVN heeft een rapport gemaakt waarin zowel de gemeente als VolkerWessels, als projectontwikkelaar actief in het havengebied, gewezen worden op de kansen die er in het gebied liggen voor natuurontwikkeling. Postzegelniveau weliswaar, want er is veel versteend, maar het rapport werd dankbaar in ontvangst genomen en men ‘ging ermee aan de slag’. Helaas zien […]

Aan de slag in de Scheveningse Bosjes

Alweer zes jaar geleden had de gemeente grootse plannen om de Scheveningse Bosjes en omliggende gebieden te veranderen in een ‘Internationaal Park’. Met 24 food trucks op de zandvlakte en een 1000 m lange witte bank. In september 2017 kwam een denktank met een breed gedragen visie die later dat jaar werd vastgesteld door de gemeenteraad. Nu ligt er een voorstel van het college van B&W voor de uitvoering ervan. Wat komt er van de voorstellen in de visie terecht?

Behoud Watergat voor de natuur

Watergat is in opspraak. Dit deel van het zogenoemde Geestje in Monster-Noord, gelegen direct achter de duinenrij tussen de Molenslag en het Schelpenpad heeft een bewogen geschiedenis. Ondanks pogingen dit te voorkomen is er nu een prachtig stukje natuur aan het ontstaan.

Oeverplanten inventariseren

In een polderlandschap en in de bebouwde kom bieden oevers vaak goede kansen voor ‘wilde natuur’, maar ook belangrijke schuilplaatsen voor diverse planten- en diersoorten. Naturalis wil in kaart brengen met welke oevers het goed gaat en welke oevers van een beter beheer zouden kunnen profiteren. Daarvoor zijn heel veel gegevens nodig en het zou mooi zijn als veel mensen daaraan willen bijdragen door oeverplanten te inventariseren.

Requiem voor een bijzonder natuurgebied

Rijswijk, Leidschendam-Voorburg (in feite Voorburg en het voormalige Veur) en Voorschoten zijn gebouwd op de oudste en meest landinwaarts gelegen strandwal in dit deel van Nederland. Deze 5.000 jaar oude, parallel aan de kust lopende voormalige duinenrij is gemiddeld ruim vierhonderd meter breed.

Natuurvriendelijke stadsontwikkeling

Den Haag is een grote stad, die nog groter wil worden. Van de vier grote steden – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – neemt Den Haag qua ligging een unieke positie in: ingeklemd tussen waardevolle duingebieden, zelfs met Natura 2000-status, zoals Meijendel en het Westduinpark.

Hoogbouw bij de ANWB

Op de hoek van de Wassenaarseweg en de Van Alkemadelaan staat het hoofdkantoor van de ANWB. Dat gaat weg en het huidige kantoor wordt vervangen door nieuwbouw van 425 woningen, tot 47m hoog. Dit zal voor de natuurwaarden in die omgeving, pal tegen park Clingendael aan, erg negatief zijn. Een kolos bouwen als men voornemens […]